Welkom

De Stichting Kennisnetwerk CVA NL heeft ten doel landelijk de verdere verbetering van de zorg voor patiënten met een CVA te stimuleren. Dit in de lijn van de uitkomsten van de Helsingborg Consensus Conference on European Stroke Strategies van eind maart 2006, een verklaring met alle plannen en doelen voor beroerte die gerealiseerd moeten zijn in het jaar 2015.

De stichting wil dit doel onder andere bereiken door de CVA zorgketens aan te zetten tot het onderling uitwisselen van kennis, ervaringen, e.d., het rapporteren over bepaalde kwaliteitsindicatoren én het tot stand brengen van een scholingsprogramma, centraal en/of decentraal. Hierbij wordt gebruik gemaakt van deze website.

De website is voor een deel alleen toegankelijk voor medewerkers van de aan het Kennisnetwerk deelnemende CVA zorgketens. Zij hebben een inlogcode en een wachtwoord. Is uw CVA zorgketen lid van het Kennisnetwerk CVA NL en wilt u toegang tot de site, dan kunt u zich registreren bij het blok inloggen links boven in deze site.

Nieuwsbrief

Beste deelnemer,

Graag brengen we je middels de Nieuwsbrief op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het Kennisnetwerk CVA NL.

Je treft deze en de eerder verschenen Nieuwsbrieven aan op de website onder:

http://www.kennisnetwerkcva.nl/nieuwsbrief

De laatste Nieuwsbrief is ook in de bijlage opgenomen.

Voor iedereen fijne feestdagen en een mooi en gezond 2015 toegewenst!

 

Hartelijke groeten,

Suus Benjaminsen

Vacature directeur Kennisnetwerk CVA NL

Dinsdag, 23 December, 2014

Het Kennisnetwerk CVA NL maakt de afgelopen jaren een grote uitbreiding door in de aantallen deelnemende ketens en zorgverleners, in activiteiten vanuit de ook in aantal toegenomen werkgroepen en met name ook in aantallen van de binnen de benchmark geregistreerde patiënten en in de kwaliteit van deze registratie.

Het Bestuur heeft een visiedocument opgesteld waarin als centrale doelstellingen voor 2015-2020 zijn geformuleerd:
- Verdere verbetering van de kwaliteit van de CVA-zorg in Nederland;
- Betere positionering van het Kennisnetwerk CVA NL

Dit vraagt (volgens het zittende Bestuur en de momenteel werkzame Bureau-medewerkers) om een aanpassing van, en verdere professionalisering in de organisatiestructuur van het Kennisnetwerk CVA NL. Het primaire doel van een nieuwe organisatiestructuur is het verkrijgen van meer daadkracht in outcome van de activiteiten van het Kennisnetwerk CVA NL. Per 1 januari 2015 zal de DBC financiering veranderen. Voor de eerstkomende tijd geeft dit, gezien de huidige financiële positie van het Kennisnetwerk geen direct risico, echter is het van wezenlijk belang dat nieuwe structurele financieringsstromen worden gerealiseerd.
Om de beoogde doelstellingen te realiseren is door het Kennisnetwerk voor verdere professionalisering gekozen door een Directeur aan te gaan stellen, die organisatorisch verantwoordelijk zal zijn voor het Kennisnetwerk. Het Bestuur heeft gekozen de werving voor de Directeur uit te besteden aan een ter zake en sector deskundig bureau; Crown Gillmore. Het vacatureprofiel vindt u op de site van Crown Gillmore www.crowngillmore.nl

Hersenz (samenwerking van zes organisaties) wint George Beusmansprijs

Dinsdag, 25 November, 2014
Afbeelding: 

 

 

Op het symposium 'Is de zorg standaard voor de CVA-patient?', 21 november 2014 te Zeist, werd de George Beusmans innovatieprijs uitgereikt aan Judith Zadoks, projectleider Hersenz (een samenwerkingsverband van De Noorderbrug, Heliomare, InteraktContour,

Middin, SGL en SWZ).

 

Enquete KB-ers

Beste KB-ers,

Het Kennisnetwerk CVA NL is plannen aan het maken voor volgend jaar. Hoe verder met de ondersteuning en uitbreiding van het knowledge broker netwerk. Dit betreft het landelijke knowledge broker netwerk en het opstarten en ondersteunen van regionale knowledge brokers netwerken en de onderlinge samenwerking.

Zou je bijgaande vragen, liefst voor de bijeenkomst van 2 oktober, in willen vullen?

Wij nemen jullie reacties graag mee bij de verdere uitwerking van de plannen.

Alvast hartelijk dank voor je medewerking en tot donderdag!

Inhoud syndiceren