Welkom

De Stichting Kennisnetwerk CVA NL heeft ten doel landelijk de verdere verbetering van de zorg voor patiënten met een CVA te stimuleren. Dit in de lijn van de uitkomsten van de Helsingborg Consensus Conference on European Stroke Strategies van eind maart 2006, een verklaring met alle plannen en doelen voor beroerte die gerealiseerd moeten zijn in het jaar 2015.

De stichting wil dit doel onder andere bereiken door de CVA zorgketens aan te zetten tot het onderling uitwisselen van kennis, ervaringen, e.d., het rapporteren over bepaalde kwaliteitsindicatoren én het tot stand brengen van een scholingsprogramma, centraal en/of decentraal. Hierbij wordt gebruik gemaakt van deze website.

De website is voor een deel alleen toegankelijk voor medewerkers van de aan het Kennisnetwerk deelnemende CVA zorgketens. Zij hebben een inlogcode en een wachtwoord. Is uw CVA zorgketen lid van het Kennisnetwerk CVA NL en wilt u toegang tot de site, dan kunt u zich registreren bij het blok inloggen links boven in deze site.

KB scholingsdag 11 mei

KB scholingsdag 11 mei

Hierbij het programma van 11 mei 2015 in de bijlage.

Nieuwe website

Dinsdag, 21 April, 2015

Vanwege het overzetten van inhoud naar de nieuwe website is het tijdelijk niet mogelijk om nieuwe inhoud aan te maken of te bewerken.

kb dag 16 april 2015

kb dag 16 april 2015

Checklist en tips voor implementatie brochure Uitbehandeld! Hoezo?

Op basis van de ervaringen van de voorbeeldketens, die in de periode september 2012 t/m september 2014 aan de slag zijn gegaan met de implementatie van de aanbevelingen uit de brochure ‘Uitbehandeld! Hoezo?, is een brochure (zie bijlage) opgesteld met een checklist en tips voor implementatie. Tevens is in deze brochure aangegeven waar jullie met eventuele vragen terecht kunnen. Het overzicht met de verschillende activiteiten per fase is als apart werkdocument opgenomen.  Deze documenten kunnen jullie gebruiken bij de (verdere) implementatie van Uitbehandeld! Hoezo?

Werkgroep Zorg in de chronische fase

Inhoud syndiceren