Digitale leerplein "Samen beslissen in de CVA zorgketen/revalidatie"

21 december 2017
Digitale leerplein "Samen beslissen in de CVA zorgketen/revalidatie"
Kartrekkers project Samen beslissen

Op het digitale leerplein staan alle tools en materialen.

Sinds begin 2017 werkt het Kennisnetwerk CVA Nederland samen met Revalidatie Nederland, de Vereniging van Revalidatieartsen, Kaderartsen HVZ en Hersenletsel.nl aan het project 'Samen beslissen in de CVA revalidatie/CVAzorgketen'. Het project wordt gefinancierd door Zorginstituut Nederland. In dit project zijn vijf CVA zorgketens betrokken in een leernetwerk. De teams gaan aan de slag met het implementeren van samen beslissen voor een aantal voorkeursgevoelige situaties. Het ultieme doel is om samen beslissen over de mogelijke behandelvormen en behandelaars in de CVA zorgketens te bevorderen - om zo patiënten met een CVA en hun naasten de best passende zorg/ondersteuning te geven. Alle informatie over het project en de ontwikkelde producten staan vermeld op een digitaal leerplein.
Begin 2018 is deze e-learning ook voor iedereen toegankelijk. 

Op foto de kartrekkers van de vijf zorgketens van l naar r: 
Anita Veldt (CVA keten regio Alkmaar/Den Helder)
Angelique Snelder (Transmurale Stroke Service Zwolle e.o.)
Miranda Lansbergen (Rotterdam Stroke Service)
Thieu Berkhout (Netwerk CVA Zuid Holland Noord)
Eline van Wijk (Stroke service Almere)