Rotterdam Stroke Service keten gevisiteerd!

18 april 2018
Rotterdam Stroke Service keten gevisiteerd!

Op dinsdag 17 april reikte George Beusmans, voorzitter van het bestuur van het Kennisnetwerk CVA Nederland de certificaten uit aan de locaties van de Rotterdam Stroke Service. Alle locaties zijn keten gevisiteerd en met een rapport per deelketen in de hand zijn zij verbeteracties aan het vorm geven. 
Daarnaast delen zij graag hun ‘parels’ met andere ketens om van elkaar te leren. Enkele parels die benoemd zijn door de ketenvisiteurs zijn bv visie van de deelketens, verzameling van benchmarkgegevens, regionale scholing;. Per deelketen zijn ook parels benoemd die zij tijdens regionale dagen en symposia met elkaar delen om van elkaar te leren. Meer informatie: http://www.rotterdamstrokeservice.nl