Samen beslissen in de CVA revalidatie

12 juli 2017
Samen beslissen in de CVA revalidatie

Het project Samen beslissen in de CVA Revalidatie is gestart! Het Kennisnetwerk CVA NL  trekt hierin samen op met o.a. Revalidatie Nederland, Vereniging van Revalidatieartsen, Hersenletsel.nl en de kaderartsen HVZ. Financiering voor het project komt van het Zorginstituut Nederland in het kader van het Transparantiejaar 2016.

Het doel van het project is het bevorderen van samen beslissen én de informatie verstrekking over de mogelijke behandelvormen en behandelaars in de CVA zorgketens. Het accent ligt op de revalidatie en chronische fase.

In het komende jaar gaan vijf CVA zorgketens aan de slag met het implementeren. Ook worden er tools ontwikkeld die het proces van samen beslissen ondersteunen, zoals keuzeinstrumenten, een scholing, een informatietool over zorgvormen in de regio.

De vijf CVA zorgketens en hun kartrekkers zijn:

Van l naar r op foto:
Eline van Wijk (Stroke service Almere)
Thieu Berkhout (Netwerk CVA Zuid Holland Noord)
Miranda Lansbergen (Rotterdam Stroke Service)
Anita Veldt (CVA keten regio Alkmaar/Den Helder)

Niet op foto: Janneke Scheeuwe (Transmurale Strokeservice Zwolle eo)
  

Zie voor meer informatie Nieuwsbrief 1 in de bijlage

Bijlage(n):
BijlageGrootte
Bestand NIEUWSBRIEF.docx197.7 KB