Sub-site met informatie voor patienten en naasten in de regio

7 september 2016
Sub-site met informatie voor patienten en naasten in de regio
Sub-site Maastricht

De ketens die lid zijn van het Kennisnetwerk CVA NL hebben sinds april j.l. de mogelijkheid om een sub-site binnen de site van het kennisnetwerk te openen met informatie voor alle belanghebbenden uit de regio: CVA patiënten, mantelzorgers, paramedici etc. De brochure Goede zorg na een CVA/TIA is in aparte hoofdstukken opgenomen.

Inmiddels hebben 16 ketens al een begin gemaakt met het vullen van de website (wegwijzer, protocollen, welke organisaties betrokken bij de zorg, nieuwsberichten, etc.). We hopen dat alle andere ketens snel zullen volgen zodat in het hele land up to date informatie m.b.t. de CVA-zorg beschikbaar is voor direct betrokkenen.

Ketencoordinatoren die het goede voorbeeld willen volgen, kunnen voor het snel (en niet moeilijk) operationeel maken van een eigen sub-site contact opnemen met het bureau: info@kennisnetwerkcva.nl/tel. 043-3874428.

Voorbeelden: parkstad.kennisnetwerkcva.nl; eemland.kennisnetwerkcva.nl; geldersevallei.kennisnetwerkcva.nl; meppel.kennisnetwerkcva.nl; eindhoven-de-kempen.kennisnetwerkcva.nl; heerenveen.kennisnetwerkcva.nl; drechtzorg.kennisnetwerkcva.nl; maastricht-heuvelland.kennisnetwerkcva.nl; leeuwarden.kennisnetwerkcva.nl; assen.kennisnetwerkcva.nl; west-achterhoek.kennisnetwerkcva.nl; midden-holland.kennisnetwerkcva.nl; regiozutphen.kennisnetwerkcva.nl; arnhem.kennisnetwerkcva.nl; zaanstreek.kennisnetwerkcva.nl; noordkennemerland.kennisnetwerkcva.nl