Update project “Samen beslissen in de CVA revalidatie”

25 april 2018
Update project “Samen beslissen in de CVA revalidatie”

De implementatie van samen beslissen in de vijf deelnemende ketens (Alkmaar, Almere, Leiden, Rotterdam, Zwolle) is in volle gang. Zo hebben zorgverleners uit de deelnemende ketens onlangs een vervolgtraining “samen beslissen” – o.l.v. Gijs Boss, Ilse Raats en Helene Voogdt – gevolgd. Daarnaast zijn de vijf teams aan de slag geweest met het maken van regionale ‘werkkaarten’ voor drie keuzedilemma’s, met daarin de opties van zorg – het aanbod in de 2e en 1e lijn – met bijbehorende voor- en nadelen. Op dit moment worden in de regio’s slotbijeenkomsten georganiseerd om ‘samen beslissen’ in de eigen regio nog meer onder de aandacht te brengen. De implementatiefase van het project loopt voor de zomer af. Na de zomer zullen de ontwikkelde producten en tools verspreid worden onder de andere zorgketens. Het gaat om het verspreiden van enkele keuze instrumenten (o.a. een keuzehulp ‘Zorg na een CVA’) en een format voor een NAH zorgzoeker. Voor de zomer verschijnt ook een herdruk van de patiëntenversie van de zorgstandaard “Goede zorg na een CVA/TIA”. In deze brochure is meer aandacht voor ‘samen beslissen’. Meer weten? Kijk op het digitale leerplein: https://samenbeslissen.kennisnetwerkcva.nl/