Nieuws

20 juli 2018
Het Kennisnetwerk CVA Nederland heeft een vacature voor een administratief financieel medewerker op onze vestiging aan de Oudlaan 4 te Utrecht (ca 50%...
26 juni 2018
Op 10 september vindt de verdiepende scholing plaats. In een VLOG legt Janine Duyff van How Company uit hoe ze je in de scholing leert je boodschap aa...
25 juni 2018
Onlangs is Dirjanne Vermeer als nieuwe parttime medewerker gestart op het bureau. Ze heeft na haar opleiding fysiotherapie een aantal jaar als fysioth...
25 juni 2018
Op 8 juni j.l. ontving George Beusmans (oud huisarts, voorzitter van het bestuur) van de Burgemeester van Maastricht een koninklijke onderscheiding vo...
21 juni 2018
In juli verschijnt een update van de brochure “Goede zorg na een CVA/TIA”.  De update bevat nu ook informatie over de nieuwste behandelingen in de acu...
19 juni 2018
In 3 groepsgesprekken, georganiseerd in juni, vertelden mensen met een beroerte (CVA patiënten) en hun naasten wat voor hun verbeterpunten voor de zor...
19 juni 2018
In verband met het afscheid van mevrouw Elly van Gorp en mevrouw Joke Courlander - Boomgaardt, zijn tot het bestuur van het KNCN toegetreden de heer M...
18 juni 2018
Om de successen van netwerkzorg te verbreden, doet ParkinsonNet in samenwerking met VWS en ZonMw onderzoek naar netwerkzorgbenaderingen in Nederland....
29 mei 2018
Datum: 10 september 2018 Het Kennisnetwerk CVA Nederland stimuleert de verbetering van de multidisciplinaire transmurale CVA/NAH zorg in de regionale...
25 april 2018
Het doel van Kennisnetwerk CVA NL is het verbeteren van de multidisciplinaire CVA (en NAH zorg) in de regionale netwerken. Dat doen we door: het onder...
25 april 2018
Per 1 mei verhuist het bureau van het Kennisnetwerk CVA NL naar het kantoorcomplex aan de Oudlaan 4, 3515 GA, Utrecht. De reden van verhuizing is een...
25 april 2018
Onlangs hebben we afscheid genomen van Henk-Jan Westendorp als bureaumedewerker bij het Kennisnetwerk CVA NL. Henk-Jan heeft in de afgelopen 2 jaar ee...
25 april 2018
De implementatie van samen beslissen in de vijf deelnemende ketens (Alkmaar, Almere, Leiden, Rotterdam, Zwolle) is in volle gang. Zo hebben zorgverlen...
25 april 2018
In vijf regionale netwerkbijeenkomsten hebben de 126 knowledge brokers hun projectplannen voor 2018 gepresenteerd om betere zorg te organiseren in zie...
18 april 2018
Op dinsdag 17 april reikte George Beusmans, voorzitter van het bestuur van het Kennisnetwerk CVA Nederland de certificaten uit aan de locaties van de...
3 april 2018
De heer Wieringa werd in 2000 getroffen door een beroerte. Een filmploeg volgde hem twee jaar. Het resultaat was de film `Een beroerte...houdt je bezi...
3 april 2018
Onlangs heeft Drechtzorg een app gelanceerd waarin patienten en mantelzorgers informatie die voor hen van belang is na te gaan. Binnen de behandel app...
20 maart 2018
Veel oefenen vanaf dag 1 na een CVA versnelt het herstel en zorgt na de klinische behandeling voor betere aansluiting thuis. Revalidatiecentra grijpen...
28 februari 2018
Op zaterdag 24 maart 2018 organiseert de Studiegroep Neurorevalidatie-Keypoint een studiedag met het thema: De mantel(zorger) der liefde. Plaats: Anto...
29 januari 2018
Op vrijdag 30 november organiseert het Kennisnetwerk CVA NL haar jaarlijks symposium in de Jaarbeurs in Utrecht.  De inschrijving start in juli. Nog n...
21 december 2017
Waarom zelf het wiel uitvinden? Sinds de overgang van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) is de focus in de geriatrische revalidatie nog meer ko...
21 december 2017
Op het digitale leerplein staan alle tools en materialen. Sinds begin 2017 werkt het Kennisnetwerk CVA Nederland samen met Revalidatie Nederland, de V...
21 december 2017
POSTERS Iedere zorgverlener die een zorgvernieuwingsproject heeft, was uitgenodigd om dit weer te geven in een poster. Een overzichtelijke weergave v...
21 december 2017
Op 1 december jl. kwamen ruim 350 zorgverleners in het Evoluon bijeen voor het jaarlijks symposium. De sprekers gaven de aanwezigen, tijdens het plena...
13 december 2017
Een veelvoorkomende stoornis na een beroerte is visuospatieel neglect. Dit is een cognitieve stoornis waarbij verminderde aandacht is voor één kant va...
13 december 2017
In de Westelijke Mijnstreek is in de afgelopen 3 jaar, in samenwerking met het Zuyderland Ziekenhuis, MCC Omnes en Meditta,  CVA nazorg opgezet binnen...
11 december 2017
Naasten weten als geen ander hoe het is om geconfronteerd te worden met een ziek familielid. Met het project 'Naasten in Beeld' willen we daarom deze...
6 december 2017
Op vrijdag 1 december j.l. vond in het Evoluon te Eindhoven ons symposium 'Up (to) Date CVA' plaats. Een vakkundige jury beoordeelde de ingediende 31...
28 november 2017
Richtlijnen m.b.t. de zorg aan patienten met een CVA Richtlijn behandeling van cerebrale spasticiteit (2016)Richtlijn psychiatrische gevolgen van hers...
24 oktober 2017
Op woensdag 11 oktober 2017 kwamen in Utrecht ruim 40 ketencoördinatoren van CVA Zorgketens bijeen voor de landelijke halfjaarlijkse ketencoördinatore...
24 oktober 2017
Korte nieuwsflitsen van het Kennisnetwerk CVA NL kunt u op twitter volgen @KNCVANL Ook op LinkedIn is het Kennisnetwerk CVA NL te volgen!
12 oktober 2017
Onlangs is er een artikel gepubliceerd over de toepassing van motiverende gespreksvoering in de praktijk in Dé Verpleegkundig Specialist nummer 3 • se...
10 oktober 2017
Dit betreft een herziening, uitbreiding en update van de in 2007 verschenen richtlijnen Cognitieve revalidatie, zie bijlage. Daar waar de vorige richt...
28 september 2017
We nodigen u allen van harte uit om het symposium op 1 december in Eindhoven met ons mee te maken om zo weer up to date te zijn. Zet uw innovatie op e...
28 september 2017
In 2018 kunnen weer nieuwe instellingen meedoen met het knowledge brokers netwerk om de zorg voor mensen met een CVA te verbeteren. Doel van dit netwe...
28 september 2017
Locatie:   Van der Valk, Ridderkerk Tijd:         15.30-22.00 uur Tickets:   30 euro voor RSS organisaties, 60 euro voor niet RSS organisaties.   “...
20 september 2017
Ten behoeve van het project Samen Beslissen heeft het Kennisnetwerk CVA NL een animatiefilmpje ontwikkeld over Samen Beslissen met patiënten met CVA o...
13 september 2017
De maand oktober staat opnieuw in het teken van Stoptober; 28 dagen niet roken in oktober. Dankzij de positieve aanpak, de gratis Stoptober-app en de...
12 september 2017
De Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel (THL) is een middel om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Diverse regio’s in Nederland hebben de Zorgstand...
26 juli 2017
We zitten midden in de zomer en laten graag nog even van ons horen. We hebben hard gewerkt aan een nieuwe inrichting van onze activiteiten. Wijziginge...
26 juli 2017
De brochure ‘Goede zorg na een CVA/TIA’ biedt houvast voor mensen die een CVA of TIA (ook wel beroerte genoemd) hebben gehad. Brochure Goede zorg na C...
24 juli 2017
Evoluon Eindhoven, 1 december 2017 Dit jaar is het thema van ons jaarlijks symposium Up(to)Date CVA. Afgelopen jaar verschenen er weer een aantal rele...
19 juli 2017
Onderstaand vindt u de nieuwsbrief juni 2017 van de Alliantie Nederland Rookvrij. Een mooi en gevarieerd overzicht, dat laat zien dat er op veel plaat...
17 juli 2017
Dit jaar participeren 110 knowledge brokers uit 50 instellingen waaronder ziekenhuizen, verpleeghuizen en (geriatrische) revalidatiecentra deel aan he...
12 juli 2017
Het project Samen beslissen in de CVA Revalidatie is gestart! Het Kennisnetwerk CVA NL  trekt hierin samen op met o.a. Revalidatie Nederland, Verenigi...
3 juli 2017
De kwaliteitsstandaard ‘Acuut Herseninfarct’ is op 1 juni 2017 aangeboden aan Zorginstituut Nederland voor opname in het openbare Register. Met de aan...
21 juni 2017
Doel van de stageopdracht is om te onderzoeken op welke manieren het mogelijk is om aan de hand van het verzamelen van gegevens van patiënten met een...
13 juni 2017
Column Anne Visser-Meily, hoogleraar en revalidatiearts UMC Utrecht, Revalidatie Magazine, juni 2017 Het moet voor eens en altijd duidelijk zijn: dé r...
13 juni 2017
Artikel uit Revalidatiemagazine juni 2017 Revalidatiearts als spil in ketenzorg Na een beroerte is het belangrijk om snel te starten met revalideren....
23 mei 2017
Hersenletsel.nl, de beroepsverenigingen die betrokken zijn bij CVA zorg en het Kennisnetwerk CVA NL hebben ‘plechtig’ met elkaar afgesproken aan De Ro...
17 mei 2017
A multilevel exploration in the context of multidisciplinary rehabilitation for patients suffering from diabetes or stroke. Nicoline Otterman.
10 mei 2017
Vanaf 1 september 2017 zal dr. ir. Helene Voogdt als nieuwe directeur bij het Kennisnetwerk CVA NL aantreden. Zij neemt het stokje over van vertrekke...
10 april 2017
UITZENDING NAH-TV MAANDAG 13 MAART 2017 Hugo Kingma krijgt een herseninfarct als hij 39 jaar is. Als hij bijkomt in het ziekenhuis is hij halfzijdig...
28 maart 2017
Op dinsdag 28 maart ontvingen de partners  van de Haagse CVA Zorgketen het certificaat voor de eerste Ketenvisitatie in Nederland. De uitreiking vond...
28 maart 2017
In de afgelopen periode zijn door het Kennisnetwerk CVA Nederland twee tools ontwikkeld ter ondersteuning van de zorg aan patiënten met een CVA/TIA in...
28 maart 2017
Op 23 maart heeft de werkgroep Sturing en Borging officieel het Ketenvisitatie instrument over gedragen aan het bestuur van Kennisnetwerk CVA Nederlan...
28 maart 2017
Op 23 maart vond de eerste ketencoordinatorendag 2017 plaats. De 55 aanwezige ketencoordinatoren hebben gehoord van collega ketencoordinatoren wat het...
9 maart 2017
Wij ontwikkelen de VRsupermarkt als nieuw diagnostisch instrument om cognitieve klachten beter te gaan begrijpen en met objectieve maten beter in kaar...
3 maart 2017
Op 7 en 8 maart 2017 organiseert de Haagse Hogeschool de Brain Awareness Week met een veelbelovend programma. De Brain Awareness Week is een internati...
23 februari 2017
Het Kennisnetwerk CVA NL (KNCN) heeft sinds 2015 gewerkt aan een nieuwe inrichting van de activiteiten. Wijzigingen in de financiering en nieuwe werkv...
22 februari 2017
Op donderdag 16 februari j.l. heeft de CVA Zorgketen Drechtzorg  Dordrecht als eerste in Nederland certificaten uitgereikt gekregen voor de Ketenvisit...
16 februari 2017
Het Beroerte Adviescentrum (BAC) nodigt u van harte uit voor een minisymposium ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan. Woensdag 12 april 2017 van 15...
14 februari 2017
Vanaf 1 januari 2017 zijn een aantal veranderingen doorgevoerd in de aansluiting van de CVA zorgketens bij het Kennisnetwerk CVA NL. In bijgaande brie...
7 februari 2017
De Utrecht Neuroprothese in het kort Binnen het Hersencentrum van het Universitair Medisch Centrum Utrecht wordt onderzoek gedaan met als doel om er...
1 februari 2017
Wat er toe doet helpt mensen met een hart- of vaataandoening duidelijk te maken wat belangrijk is in hun leven. Dit gebeurt vóór zij gesprekken aangaa...
1 februari 2017
Beste deelnemers van het Kennisnetwerk CVA NL Graag nodigen wij u uit voor het symposium van het CVA Netwerk Eindhoven - de Kempen op dinsdag 11 april...
23 januari 2017
Het eerstvolgende symposium van het Kennisnetwerk CVA Nl zal plaatsvinden op vrijdag 1 december 2017 wederom in het Evoluon te Eindhoven. In 2018 zull...
19 januari 2017
Begin dit jaar verschenen twee keuzehulpen voor CVA patiënten op Thuisarts.nl, de publiekswebsite van het Nederlands Huisartsen Genootschap.  Eén over...
9 januari 2017
Een film over mantelzorg bij hersenletsel. Winnaar Debuutcompetitie NFF 2016. Op dinsdag 10 januari zal de prijswinnende documentaire De lengte van li...
9 januari 2017
Vanaf begin dit jaar vraagt de Hartstichting weer opnieuw extra aandacht voor de signalen van een beroerte. Mond, spraak, arm. Beroerte-alarm! Het doe...
21 december 2016
In de bijlage treffen jullie de Nieuwsbrief december 2016 aan!
15 december 2016
Spannend! Op 16 november ging met een druk op de knop de informatie over de nieuwe financiering naar de besturen van de ketens en de ketencoördinatore...
15 december 2016
Het Knowledge Broker Netwerk CVA, onderdeel van het Kennisnetwerk CVA NL, ondersteunt ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuizen bij de impleme...
13 december 2016
De komst van kwalitatieve en kwantitatieve beeldvormende technieken als MRI en MEG hebben meer inzicht gegeven in de werking van onze hersenen. Zo is...
12 december 2016
Het lustrum symposium ‘Zorg dichtbij’ van 25 november 2016 belichtte hoe je zorg op maat kunt geven, hoe nieuwe zorg eruit kan gaan zien en hoe eerste...
30 november 2016
Op 25 november 2016 organiseerde het Kennisnetwerk CVA NL het drukbezochte symposium ‘Zorg dichtbij’. Tijdens dit symposium, waar dit jaar naast vele...
29 november 2016
  Dit  jaar werd voor de zesde keer deze prijs voor de beste ketenzorginnovatie uitgereikt. Onder luid applaus maakte Coos de Vries (lid Raad van Advi...
22 november 2016
Samen werken aan kwaliteit  in de CVA zorg. De plannen voor de komende twee jaar. Het grootste vraagstuk van dit moment in de CVA zorg is de positie v...
22 november 2016
CVA-patiënten kunnen rekenen op beter afgestemde zorg, onderzoek wijst uit dat CVA-ketens verder ontwikkeld zijn in de afgelopen jaren. Het Kennisnetw...
22 november 2016
Vanaf november 2016 start in de CVA revalidatie een project rondom samen beslissen. Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft hiervoor in het kader van...
10 november 2016
Het is voor professionals in de zorg niet altijd even duidelijk wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen de functie van de gespecialiseerd ver...
8 november 2016
Met vijf uitkomstindicatoren en zeven procesindicatoren is het mogelijk om de kwaliteit van de CVA zorgketen transparant te maken. Zo blijkt uit het e...
8 november 2016
Voor 2017 kunnen weer een aantal nieuwe organisaties deelnemen aan ons knowledge broker netwerk CVA. Het doel van het netwerk is ziekenhuizen, (geriat...
31 oktober 2016
In 2000 heeft Kees van Hemert een film gemaakt over een man, die in dat jaar door een beroerte getroffen werd. Nu, in 2016, wil hij een nieuwe film ov...
31 oktober 2016
‘Zorgen voor een naaste gaat meestal zonder twijfel - dat doe je gewoon.’ Vossenfilms organiseert rondom de dag van de Mantelzorg op 10 november een l...
13 oktober 2016
Artikel Medisch Contact, 5 oktober 2016 Anne Visser-Meily Marjolijn Ketelaar Corrie Korpershoek Monique Lindhout. Naasten kunnen zorgproces positief...
10 oktober 2016
Misschien heeft u er al over gehoord, misschien nog niet.  Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl is een heel spannend nieuw project gestart! We gaan onl...
5 oktober 2016
Op 1 november vindt het symposium van de Rotterdam Stroke Service (RSS) plaats, ook toegankelijk voor deelnemers buiten de RSS. Programma  in de bijla...
5 oktober 2016
Er starten in januari 2017 weer 2 scholingen voor verzorgenden en verpleegkundigen (3-4 en 4-5) in de Rotterdam Stroke Service (RSS): - revalidatiefas...
13 september 2016
De dagen worden al weer korter. Al hebben de temperaturen nog hoogzomerse waarden, het nieuwe seizoen dient zich aan. Hopelijk heeft iedereen weer een...
7 september 2016
Het project van de knowledge brokers van het Meander Medisch centrum staat in de Nursing. In Meander bieden ze sinds kort patienten na hun CVA actief...
7 september 2016
De ketens die lid zijn van het Kennisnetwerk CVA NL hebben sinds april j.l. de mogelijkheid om een sub-site binnen de site van het kennisnetwerk te op...
31 augustus 2016
Het Kennisnetwerk CVA NL maakt deel uit van het Netwerk Vitale Vaten en organiseert met de andere deelnemers van het netwerk onderstaande bijeenkomst....
6 juli 2016
Uit evaluatieonderzoek blijkt dat knowledge brokers en hun managers zeer tevreden zijn over het knowledge broker netwerk CVA. Het netwerk is onderdeel...
30 juni 2016
In de revalidatiezorg is het vanzelfsprekend dat zorgverleners patiëntgerichte zorg leveren. Een standaardadvies over de revalidatiebehandeling voor p...
13 juni 2016
De zorg voor CVA patiënten in de thuissituatie kan beter! Vandaar dat het Kennisnetwerk CVA NL vorig jaar een implementatie notitie heeft opgesteld om...
25 mei 2016
In de bijlage een nieuwsbrief/aankondiging voor de ITON cursus georganiseerd door Rotterdam Stroke Service. Er zijn nog een aantal plaatsen vrij! Het...
12 mei 2016
Title:  Increase in national intravenous thrombolysis rates for ischaemic stroke between 2005 and 2012: is bigger better? Authors: Scherf  S., Limbur...
29 april 2016
De Hartstichting start op 3 mei een grote publiekscampagne om ervoor te zorgen dat Nederlanders de drie meest voorkomende signalen van een beroerte he...
13 april 2016
Op vrijdag 25 november a.s. vindt in het Evoluon te Eindhoven het 10 jarig lustrum-symposium van het Kennisnetwerk CVA NL plaats met het thema 'Zorg d...
13 april 2016
'Inspirerende gesprekken gehad.' 'Fijn om ervaringen te delen'. 'Veel overleg en verdieping'. Dit zijn een paar enthousiaste reacties van knowledge br...
13 april 2016
Wat is het mooi buiten! De magnolia’s naast mijn werkplek staan in volle glorie en overal kruipt het groen uit de takken. Een heerlijke tijd vol belof...
12 april 2016
Op dinsdag 22 maart j.l. vond in Utrecht het jaarlijkse overleg plaats tussen het bestuur en de voorzitters van de verschillende werkgroepen binnen he...
12 april 2016
De werkgroep Sturing en Borging heeft in het afgelopen jaar een grote klus geklaard! Er werd een visitatie-normendocument geschreven en een functie- e...
12 april 2016
Met medewerking van het CVA Kennisnetwerk NL verscheen op 12 april 2016 de uitgave Hart, vaat en longen bij de Volkskrant met informatie m.b.t. de CVA...
11 april 2016
Bijgevoegd vindt u de nieuwsbrief van de Alliantie Nederland Rookvrij. Een mooi en gevarieerd overzicht, dat laat zien dat er op veel plaatsen wordt g...
7 april 2016
We hebben weer een nieuwe voorraad brochures Goede zorg na CVA/TIA. De kosten zijn 2 euro per ex. excl. verzendkosten. Mail je bestelling (aantal en f...
6 april 2016
Op donderdag 28 april a.s. vindt de eerstvolgende ketencoordinatorendag plaats. We hebben inmiddels gemerkt dat er in veel regio’s vakantie is in die...
6 april 2016
Met flinke vertraging is het dan toch gelukt om een rapportage samen te stellen met benchmarkgegevens over het jaar 2014. Per januari 2014 werd het mo...
29 maart 2016
Knowledge Brokers starten Ochtend Activiteiten Training In 2012 werd door de Knowledge Brokers in het UMC Utrecht op de Stroke-afdeling de Ochtend Ac...
18 maart 2016
De dagvoorzitter Ir Karin Idema, beleidsadviseur De Hart&Vaatgroep heette de deelnemers van harte welkom. We staan voor een uitdaging. Zijn we in...
4 maart 2016
Maandag 7 maart start de scholing van maar liefst 58 nieuwe knowledge brokers CVA. Knowledge brokers zijn initiatiefrijke verpleegkundigen en paramedi...
16 februari 2016
De Hartstichting investeert 6 miljoen euro in nieuw onderzoek naar een betere behandeling van beroerte. Het doel is dat meer patiënten overleven en go...
21 januari 2016
Interessante CVA-artikelen onlangs verschenen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en in Medisch Contact: Levenskwaliteit na CVA verbetert e...
18 januari 2016
De WOS zoekt een (gespecialiseerd) verpleegkundige (liefst werkzaam in een ziekenhuis) met affiniteit voor scholing en kennisdeling, om de psycho...
11 januari 2016
Op 15 januari is er een slotbijeenkomst van het project ‘hersenletselcentra’. Hiervoor zijn alle netwerkcoördinatoren ook van harte uitgenodigd. Zie u...
23 december 2015
Het animo om deel te nemen aan het knowledge broker netwerk CVA van het Kennisnetwerk CVA NL is groot. De afgelopen maanden konden organisaties zich a...
22 december 2015
De WOS zoekt een (gespecialiseerd) verpleegkundige (liefst werkzaam in een ziekenhuis) met affiniteit voor scholing en kennisdeling, om de psychosocia...
22 december 2015
De nieuwe website is nu iets meer dan een half jaar in de lucht. We delen informatie met elkaar m.b.t. ontwikkelingen in de CVA-zorg, attenderen julli...
21 december 2015
Wat is 2015 toch snel voorbij gegaan! En er is ook veel gebeurd waar we met voldoening op terug kunnen kijken. Ik ben nu ruim 8 maanden verbonden aan...
21 december 2015
Op dinsdag 17 november 2015 heeft 's ochtends een bijeenkomst plaatsgevonden van de voorbeeldketens, die eerder aan de slag zijn gegaan met het implem...
14 december 2015
De Stichting Kennisnetwerk CVA NL stimuleert de verdere verbetering van de landelijke CVA-zorg in de acute, revalidatie- en chronische fase. Wij doen...
4 december 2015
4 December j.l. zijn 12 personen opgeleid tot ketenvisiteur. In 2016 zullen de eerste ketenvisitaties plaatsvinden.  
2 december 2015
De werktitel van dit project was: “de CVA-APK”. Het onderzoek was een samenwerkingsproject van de Stichting Sint Jacob en de Stichting Zorgbalans, twe...
2 december 2015
In maart 2016 start er weer een nieuwe groep met deelnemers van de RSS scholing voor verpleegkundigen niveau 4 en 5 in de acute fase. Het gaat hier om...
30 november 2015
Heb je een Ipad en wil je en/of samen met je patiënt onze nieuwe app testen? Lees dan verder. Op vrijdag 13 november jl. heb ik tijdens de posterprese...
24 november 2015
In de bijlage vind je de uitnodiging voor het congres van 14 januari 2016 in het Muntgebouw, Utrecht. Dit congres is bedoeld voor alle professionals d...
17 november 2015
Op vrijdag 13 november 2015 vond in Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist het door de werkgroep Opleiding en Scholing van het Kennisnetwerk CVA NL g...
30 oktober 2015
Met grote spijt heeft het Kennisnetwerk CVA NL heden moeten besluiten alle werkzaamheden t.b.v. de CVAB registratie per direct (30 oktober 2015) stop...
30 oktober 2015
Q & A (FAQ): Bij wie moet ik nu mijn vragen stellen: DICA Servicedesk: E: dica-servicedesk@mrdm.nl T: 088 – 57 000 10 op werkdagen van 09:00 tot...
16 oktober 2015
Op 14 oktober 2015 in het programma Kennis van nu zijn drie nieuwe behandelingen te zien die voor CVA patienten tot hoopgevende resultaten leiden. htt...
15 oktober 2015
Ontwikkeling van keuzehulpen bij CVA/NAH Het Kennisnetwerk CVA Nederland ontwikkelt samen met Hersenletsel.nl, De Hart&Vaatgroep en werkgroep van...
15 oktober 2015
Binnen het project CVAB 3.0 is een pilot met een ketenbrede meting van patiëntervaringen gestart. Zwolle en Nieuwegein doen mee aan deze pilot. Doel i...
13 oktober 2015
In de in oktober 2015 verschenen brochure 'Centrale zorgverlener CVA voor de patiënt en zijn naaste(n)  in de chronische fase, het centrale aanspreekp...
29 september 2015
Op 28 september 2015 is door het Kennisnetwerk CVA NL een brief (zie bijlage) verzonden aan de Raden van Bestuur van de ziektekostenverzekeraars in Ne...
29 september 2015
In 2016 kunnen nieuwe organisaties aansluiten bij het knowledge broker netwerk CVA. Het knowledge broker netwerk CVA ondersteunt organisaties die zich...
21 september 2015
Zet uw innovatie op een poster en win de “George Beusmans CVA innovatieprijs” Ook dit jaar weer zal door het bestuur van het Kennisnetwerk CVA NL deze...
7 september 2015
Begin 2015 is voor de tweede maal de mogelijkheid geboden om deze Zelfevaluatie in te vullen. 59 Ketens namen deel, voor 49 ketens was het de tweede k...
8 juli 2015
Op 6 oktober wordt door de Universiteit Maastricht i.s.m. het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht een workshop georganiseerd voor professiona...
6 juli 2015
HELAAS IS INSCHRIJVING GESLOTEN!! (VANWEGE BEHALEN MAX. AANTAL)!!   Het eerstvolgende symposium, georganiseerd door de werkgroep Opleiding en Scholi...
30 juni 2015
Tonnie van de Laar blikt dankbaar terug op voorzitterschap “Ik heb een steen in de rivier mogen leggen voor de CVA-zorg” “Ik deed het niet alleen.” Di...
5 juni 2015
PERSBERICHT Den Haag, 2 juni 2015 ‘Recepten’ voor aanpak risicofactoren hart- en vaatziekten Rapport Project Innovatie CVRM geeft kijkje in implementa...
5 mei 2015
De 11e dag van de Beroerte, dinsdag 12 mei 2015. Hieronder staan de activiteiten van de verschillende ketens vermeld! Het UMCN, CWZ en de Sint Maarten...
3 mei 2015
Per 1 mei j.l. vult Johanna Haanstra de nieuwe functie van directeur van het Kennisnetwerk  CVA Nederland in. Johanna is oud wethouder van de gemeente...
21 april 2015
Vanwege het overzetten van inhoud naar de nieuwe website is het tijdelijk niet mogelijk om nieuwe inhoud aan te maken of te bewerken.
16 april 2015
Wijziging regelgeving autorijden per 1 april   Naar aanleiding van een advies van de gezondheidsraad heeft de minister van Infrastructuur en Milieu p...
13 april 2015
Neurorehabilitation and Neuroscience Connected 21-25 mei 2015 te Maastricht. Voor meer info zie de  flyer in de bijlage!
11 februari 2015
Het Symposium “Het Venijn zit in de staart” voor professionals in de zorg begint zo langzamerhand een begrip te worden.Het Venijn zit in de staart is...
5 februari 2015
Symposium CVA-ketenzorg regio Eindhoven“CVA 2020”Dinsdag 21 april 2015Seats2Meet op Strijp S13.00 – 17.00 uur
23 december 2014
Het Kennisnetwerk CVA NL maakt de afgelopen jaren een grote uitbreiding door in de aantallen deelnemende ketens en zorgverleners, in activiteiten vanu...
18 december 2014
Nieuwe behandeling herseninfarct voorkomt invaliditeitKatheter verwijdert bloedstolsel uit hersenvaten MAASTRICHT, 17 december 2014 - Patiënten met ee...
5 december 2014
Het eerstvolgende symposium, georganiseerd door de werkgroep Opleiding en Scholing van het Kennisnetwerk CVA NL, zal plaatsvinden op vrijdag 13 novemb...
4 december 2014
Een jaar na de lancering van het project Meet me @ the Gym van de Edwin van der Sar Foundation en de Hersenstichting zijn nu de eerste Fit!vak prevent...
25 november 2014
    Op het symposium 'Is de zorg standaard voor de CVA-patient?', 21 november 2014 te Zeist, werd de George Beusmans innovatieprijs uitgereikt aan Ju...
8 oktober 2014
zie: http://www.dehoogstraat.nl/organisatie/nieuwsarchief/oefen-app-nu-ook-voor-android#.VBmTO77CSmw
8 oktober 2014
      Rotterdam Stroke Service in TV programma SBS6 12 oktober 12.30 uur Mijn Lichaam Mijn ZorgOp dinsdag 30 september heeft STIMS media v...
8 oktober 2014
http://www.strokeassociation.org/STROKEORG/General/World-Stroke-Day-2012...
1 oktober 2014
Radboudumc Neurologie bestaat 60 jaar en dat vieren we! We nodigen u uit voor deelname aan het jubileumcongres ‘Van bolwerk naar netwerk’.   Het ju...
23 september 2014
Waarschijnlijk heeft u er al van gehoord maar via dit Nieuwsbericht willen we het goede initiatief, onder meer van de Hartstichting, onder uw aandacht...
23 september 2014
In de bijlage de Nieuwsbrief (sept. 2014) van het project “Doorontwikkeling Kwaliteitsregistratie CVA-zorgketen” – ook wel Benchmark CVA 3.0 genaamd. ...
22 september 2014
De brochure ‘Goede zorg na een CVA/TIA’ biedt houvast voor mensen die een CVA of TIA (ook wel beroerte genoemd) hebben gehad. Hierbij is het wel heel...
11 september 2014
Is deze nieuwsbrief niet te lezen?Bekijk de nieuwsbrief in je browser   RSS Symposium dinsdag 4 november 2014 Locatie: Van d...
4 september 2014
Beste allemaal, Zo na de zomervakantie van velen van jullie attenderen we jullie graag nog eens op het door de werkgroep Opleiding en Scholing georga...
14 augustus 2014
Voor programma en inschrijving, zie http://www.eso-stroke.org/eso-stroke/esoconference.html
23 juli 2014
U kunt zich nu inschrijven voor het symposium ' Is de zorg standaard voor de CVA-patient', dat gehouden zal worden op vrijdag 21 november a.s., wedero...
22 juli 2014
Hierbij tref je de Nieuwsbrief van het Kennisnetwerk CVA NL van juli 2014 aan.
25 juni 2014
De onderzoeksagenda van de Hartstichting is bekend. De onderzoeksagenda is een lijst van prioriteiten van hart- en vaatonderzoek waarin de Hartstichti...
18 juni 2014
Persbericht: Regels die het delen van informatie en nauwe samenwerking slechts beperkt toestaan, belemmeren de samenwerking in zorgnetwerken. Bovendie...
13 juni 2014
  Met ingang van 1 juli a.s. fuseren de 3 patiëntenverenigingen Afasie Vereniging Nederland, Vereniging Cerebraal en de Nederlandse CVA-vereniging. V...
3 juni 2014
De Majoor Bosshardt Prijs is dit jaar voor de Edwin van der Sar Foundation. De prijs werd uitgereikt op zaterdag 17 mei tijdens het Kunst & Theat...
30 april 2014
Er zijn nog gratis kaarten zijn te verkrijgen via www.hetfittebrein.nl  
30 april 2014
Graag attenderen we julie alvast op het e.v. symposium van het Kennisnetwerk CVA NL dat op vrijdag 21 november a.s. wederom gehouden zal worden in con...
4 april 2014
Hierbij de tweede nieuwsbrief over de CVA Benchmark 3.0. (maart 2014)    Deze nieuwsbrief verschijnt 1x per kwartaal. Het staat u vrij deze te verspre...
21 maart 2014
Grootschalig onderzoek gestart bij patiënten na een CVA Een CVA (beroerte) heeft een grote impact op het leven van de patiënt en zijn/haar partner of...
19 januari 2014
Kanttekeningen bij concentratie van CVA zorg    
5 januari 2014
Op vrijdag 14 maart 2014 organiseert  de werkgroep Opleiding en Scholing van het Kennisnetwerk samen met prof. Guus Schrijvers bovengenoemd symposiu...
26 november 2013
De eerste nieuwsbrief! Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het project ‘Doorontwikkeling kwaliteitsregistratie CVA keten’. Deze nieuwsbrief o...
26 november 2013
De zorg voor patiënten met een beroerte vraagt om inzet van veel verschillende zorgverleners. Het is voor betrokken zorgverleners een uitdaging om goe...
24 oktober 2013
Op welke manier zouden we de langdurige zorg moeten organiseren zodat deze leidt tot de best mogelijke uitkomsten voor de patiënt? Ketenzorg lijkt een...
17 oktober 2013
Zorgverzekeraars Nederland pleit voor centralisatie van CVA-zorg. Onterecht, betogen deskundigen in ziekenhuis St Jansdal. Kwaliteitswinst kan minsten...
14 oktober 2013
10-10-2013 - Franciscus Ziekenhuis Roosendaal wint 5e editie Prijs Klinische Paden 2013 Op donderdag 10 oktober vond de 5e editie van de Prijs Klinisc...
10 oktober 2013
Het afblazen van de geplande accijnsverhoging op tabak is doodzonde! Prijsverhoging van sigaretten is de beste manier om jongeren te helpen om niet te...
10 oktober 2013
Stimulans voor meer gezamenlijke besluitvorming door patiënt en zorgverlener DEN HAAG, 10 oktober 2013 - Leden van het Platform Vitale Vaten ondertek...
9 oktober 2013
Nieuw boek van Mirella Minkman, Lidewij Vat en Stannie Driessen‘Tools voor ketens en netwerken’ helpt je op weg naar effectieve samenwerking Samenwerk...
17 september 2013
PERSBERICHT Patiëntenversie van Zorgstandaard CVA/TIA is gereed De patiëntenversie van de Zorgstandaard CVA/TIA is verschenen. De brochure ‘Goede zorg...
30 augustus 2013
Ook bij een beroerte geldt een volumecriterium voor kwaliteit, namelijk minstens 350 patiënten per jaar. Onzin,vinden neuroloog M. Limburg e.a., die d...
29 augustus 2013
Prof.dr. Anne Visser-Meily is revalidatiearts en richt zich op de zorg voor patiënten met een beroerte, onder andere Sub Arachnoidale Bloeding. Het UM...
25 juli 2013
Ook dit jaar weer zal door het bestuur van het Kennisnetwerk CVA NL deze prijs voor de beste ketenzorginnovatie worden toegekend.Wij bieden de mogelij...
25 juli 2013
  September: dinsdag 10: Bestuursvergadering / Raad van Advies, Utrecht donderdag 19: Bijeenkomst Knowledge Brokers, Utrecht donderdag 26: Bijeenkomst...
19 juni 2013
18 juni 2013 Plezierige-Activiteiten-Methode ook geschikt na beroerte  De Plezierige-Activiteiten-Methode die is ontwikkeld voor mensen met dementie,...
16 juni 2013
De oefengids Snel in Beweging nu in het Engels verkrijgbaar De oefengids is een praktisch hulpmiddel voor patienten om zelfstandig te oefenen vanaf da...
7 mei 2013
Variatie in trombolyse in Nederland Er blijkt nogal wat variatie in handelen te bestaan tussen Nederlandse vasculaire neurologen. Uit een enquete ond...
2 mei 2013
PERSBERICHT Hart&Vaatgroep Den Haag, 25 april 2013 Persoonlijke aanpak bij leefstijlverandering maakt het verschil. Ervaringen hart-en vaatpatiënt...
18 april 2013
Zorgverzekeraars Nederland heeft onlangs een nota ('Kwaliteitsvisie spoedeisende zorg', februari 2013) het licht doen verschijnen. Zoals de naam al...
10 april 2013
Intra-arteriële behandeling van herseninfarcten blijft experimenteel M. Limburg, maart 2013   Zeer recent zijn de gegevens van 3 klinische trials over...
10 april 2013
Hierbij de artikelen die in vaktijdschriften zijn gepubliceerd het afgelopen jaar. Het overzicht geeft je de mogelijkheid om in een oogopslag te zien...
13 maart 2013
Het symposium van het Kennisnetwerk CVA NL vindt dit jaar plaats op 22 november in conferentiecentrum Woudschoten te Zeist. Thema: Thuis Meer informat...
12 februari 2013
Het venijn zit in de staart IV” heeft plaats op 11 april 2013 in De Reehorst te Ede. Een digitale versie van de symposiumbrochure treft u als bijlage...
5 februari 2013
Dinsdag 14 mei 2013 Jaarlijks wordt op de Europese Dag van de Beroerte aandacht besteed aan deze aandoening. De eerstvolgende Dag van de Beroerte zal...
10 januari 2013
Rob van Ojen werd in 2002 en 2010 getroffen door een herseninfarct. Een moment van enkele seconden met vele gevolgen. Het veranderde zijn leven drasti...
8 januari 2013
Bij deze nodigen we je van harte uit voor het symposium Hersenletsel na een CVA, netwerk in beroering op woensdag 20 maart 2013, georganiseerd door he...
20 december 2012
De Nieuwsbrief is weer uit! Daarin brengen wij je op de hoogte van alle ontwikkelingen m.b.t. de activiteiten van het Kennisnetwerk CVA NL. Voor vrage...
11 december 2012
Binnen de regionale CVA-ketenzorg Harderwijk is een vacature voor een   CVA-Ketenzorg coördinator (8 uur per week)   De laatste CBO-richtlijn ‘Interne...
28 november 2012
In het kader van het project Richtlijn CVA in praktijk zijn een poster en vouwkaart voor patienten ontwikkeld over intensief oefenen. (zie bijlagen)....
28 november 2012
De 4de herziene druk van de oefengids is uit. http://www.dehoogstraat.nl/organisatie/nieuwsarchief/oefengids-beroerte-cva-herzien#.ULSLDme2vvk
6 november 2012
    Op het symposium Revaliderend werken, 2 november 2012 te Ede, werd door George Beusmans, de naar hem genoemde innovatieatieprijs uitgereikt aan J...
26 september 2012
Het project Richtlijn CVA in praktijk werd onlangs afgesloten met een terugkommiddag voor knowledge brokers en hun managers. Het project is hiermee af...
17 september 2012
Presentatie George Beusmans, bestuurlslid Kennisnetwerk CVA NL Op 17 september vond de eerste bijeenkomst van de Knowledge Brokers KB) en het Kennisn...
12 september 2012
Hierbij de artikelen die in vaktijdschriften zijn gepubliceerd het afgelopen jaar. Het overzicht geeft je de mogelijkheid om in een oogopslag te zien...
29 mei 2012
Stappenplan verkort door to needle time bij acuut herseninfarct Zorgverleners in ziekenhuizen zouden meer moeten werken met procesbeschrijvingen. Een...
23 april 2012
Alle ketencoordinatoren ontvangen (week 17) een aantal brochures met een begeleidend schrijven. In de brochure “Uitbehandeld Hoezo?” heeft de werkgro...
3 april 2012
Een persoon die door een acute beroerte getroffen wordt heeft snel hulp nodig en helaas regelmatig ook langdurige chronische zorg. Die zorg wordt tege...
29 maart 2012
Beste ketencoördinatoren, De lente is begonnen! De zonnige start van dit seizoen doet terugdenken aan de najaarsbijeenkomst van oktober vorig jaar. De...
15 maart 2012
Begin maart 2012 is het rapport ‘Waardecreatie’ van Werken aan Zorg (ministerie van VWS) verschenen waarin onder meer een analyse gemaakt is van de ac...
2 maart 2012
Het jaarlijks symposium van het Kennisnetwerk CVA NL zal dit jaar worden gehouden op vrijdag 2 november in De Reehorst te Ede. Het thema is Revalidere...
2 maart 2012
Artikel in Consumentenbond over Zorg bij een beroerte, jan. 2012 en reactie van Martien Limburg hierop.  
2 februari 2012
We attenderen jullie graag op de European Stroke Conference van 22-25 mei a.s te Lissabon.  
25 januari 2012
Vrijdag 20 januari j.l. was de Nascholing van de Nederlandse Neurovasculaire werkgroep in Utrecht. Ik hoorde daar een interessante lezing van professo...
21 december 2011
december 2011 ‘Zorg voor waarde’ Meer kwaliteit voor minder geld: wat de Nederlandse gezondheidszorg kan leren van Zweden Lees dit rapport en overtuig...
20 december 2011
Het competentieprofiel NAH is opgesteld door de Werkgroep NAH vande Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Het KenniscentrumBeroepsonderwijs Ar...
29 november 2011
Verbetering van de CVA zorg door Zorgstandaard CVA/TIA Maastricht, 5 november 2012 Het Kennisnetwerk CVA Nederland en 31 experts vanuit verschillende...
15 november 2011
Mia Willems en Anne Visser-Meily van het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (UMC Utrecht en revalidatiecentrum De Hoogstraat) ontvingen op v...
19 oktober 2011
UITGAVE HARTSTICHTING Aanbevelingen om seksualiteit te bespreken met patiënt & partner na hartinfarct, hartfalen of CVA. Om het gevoelige onderw...
15 september 2011
Beste Ketencoordinatoren,   In de bijlage treffen jullie de uitnodiging en programma aan voor 13 oktober a.s. We hopen jullie allemaal op deze special...
8 september 2011
Susan Feith verzorgde in mei j.l voor ons een workshop Mantelzorg. Naar aanleiding van deze workshop maakte zij onderstaand document met tips.     Zor...
27 juli 2011
Plan voor CVA oefen-App genomineerd voor kwaliteitsprijs Hersenstichting Adviseur innovatie Mia Willems: “We willen een oefen-App ontwikkelen die mens...
30 juni 2011
Graag brengen we je middels de Nieuwsbrief op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het Kennisnetwerk CVA NL. Je treft deze en de eerder vers...
6 mei 2011
PERSBERICHT   10 Mei 2011  ”Europese Dag van de Beroerte”   Aanzienlijke verbetering in zorg voor mensen met een acute beroerte in Nederland:  Elk jaa...
2 mei 2011
Elke patiënt heeft recht op voorlichting. Vanaf heden is er patiëntenvoorlichting op maat, speciaal ontwikkeld voor patiënten met communicatie- en geh...
27 april 2011
Korte beschrijvingHet zorgboek Beroerte is geschreven voor mensen die een beroerte hebben gehad en hun naasten. Dit boek geeft uitgebreide informatie...
27 april 2011
Zorgwijzer Partners   Als iemand getroffen wordt door niet-aangeboren hersenletsel heeft dat gevolgen voor de getroffene, maar ook zeker voor zijn of...
13 februari 2011
De werkgroep opleiding en scholing organiseert dit jaar op 11-11-11 wederom een symposium in het Triavium te Nijmegen. Thema: vorderingen in de CVA-zo...
20 januari 2011
Dag ketencoordinatoren, Wij zijn blij jullie te kunnen melden dat het Kennisnetwerk de eerste opslag op de dbc-CVA heeft ontvangen van ziekenhuis St....
13 januari 2011
De Hart&Vaatgroep heeft, i.s.m. de Nederlandse Hartstichting, de brochure Intimiteit en seksualiteit na een beroerte ontwikkeld. De brochure gaa...
12 januari 2011
Wij heten stroke service Hoogeveen (ziekenhuis Bethesda) als 60e keten, van harte welkom bij het Kennisnetwerk CVA NL. We hopen uiteraard dat er nog v...
2 november 2010
Beste Ketencoordinatoren, Het eerstvolgende ketencoordinatorenoverleg zal plaatsvinden op donderdag 21 april 2011. Uitnodiging en inschrijving.
19 oktober 2010
In de bijlage tref je het laatste nieuws aan rondom rijvaardigheid na TIA of beroerte. Met dank aan Joke de Meris (lid van de werkgroep zorg in de chr...
26 juli 2010
per 12-07-2010 is de nieuwe regeling van kracht omtrent autorijden na een CVA. Zie www.cbr.nl/nieuws.pp?id=232 en https://zoek.officielebekendmakingen...
31 mei 2010
Boekje: Beslishulp Beroerte Onlangs verscheen het boekje Beslishulp Beroerte met bijbehorende digitale applicatie. Deze Beslishulp is een praktisch hu...
19 mei 2010
Het eerstvolgende coordinatorenoverleg zal plaatsvinden op donderdag 14 oktober a.s. Meer info hier.
19 april 2010
CVA-zorg in kaart gebracht.
31 maart 2010
Meer informatie hier.
25 maart 2010
De Nederlandse CVA-vereniging is bezig het imago te veranderen.De vereniging geeft sinds kort het CVA-magazine uit. Dit tijdschriftverschijnt 4 keer p...
8 juni 2009
Op donderdag 15 april j.l. vond in Utrecht een overleg van het bestuur met de ketencoordinatoren plaats.Het programma en de presentaties treft u hier...
24 mei 2009
De eerste verkenning van nut en noodzaak van de ontwikkeling zorgstandaard CVA wordt gefinancierd door VWS.
30 april 2009
De werkgroep Opleiding en scholing heeft een overzicht gemaakt van recente CVA-artikelen in Nederlandstalige tijdschriften. Zie onder de werkgroep Opl...