Betere nazorg door de casemanager hersenletsel

15 januari 2020 14-17.00 uur

Het onderzoeksproject Casemanager Hersenletsel presenteert op 15 januari in Utrecht de eerste resultaten van de inzet van casemanagers in Salland, Flevoland en Utrecht. Sinds september ondersteunen 25 casemanagers mensen met hersenletsel en hun naasten bij het vinden van passende zorg en ondersteuning. De pilot is één van de vijf pilots in het kader van het Vws-programma Volwaardig leven. De uitkomsten worden onderzoek door Universiteit Maastricht.

Een casemanager is een gespecialiseerde cliëntondersteuner. Cliëntondersteuning is niet nieuw, deze gespecialiseerde aanpak is dit wel. De casemanagers hersenletsel doen wat nodig is, levensbreed en domeinoverstijgend, zonder beperkingen in intensiteit en duur. Doel is dat mensen de juiste zorg en ondersteuning hebben om verder te kunnen met hun leven.

Meer informatie: Betere nazorg door casemanager hersenletsel

 

Aanmelden