Projecten

Project ‘Leernetwerk implementatie Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel’

Vervolg op het afgeronde project ‘Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel.
Lees verder >

Afgeronde projecten

Looptijd januari 2022 – december 2023

Met de resultaten van deel 1 van dit project volgde per 2022 een implementatie van kennismakingssessies voor huisartsen om hen te helpen signaleren en juist doorverwijzen.
Lees verder >

Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel

Looptijd oktober 2021 – mei 2023

Doel van dit project was een Handreiking te ontwikkelen welke aanbevelingen doet over het leveren van passende zorg voor personen met hersenletsel in de eerste lijn.
Lees verder >