Projecten

In het project Leg de Link fase 1 is er onderzoek gedaan naar wat de huisartsen zou helpen om de juiste zorg op de juiste plaats te faciliteren op het gebied van NAH (CVA en traumatische hersenletsel). Dit project is uitgevoerd in 2020-2021. Met de resultaten van dit project volgde per 2022 een implementatie van kennismakingssessies voor huisartsen om hen te helpen signaleren en juist doorverwijzen.
Lees verder >

Project ‘Leernetwerk implementatie Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel’

Vervolg op het afgeronde project ‘Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel.
Lees verder >

Afgeronde projecten

Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel

Looptijd oktober 2021 – mei 2023

Doel van dit project was een Handreiking te ontwikkelen welke aanbevelingen doet over het leveren van passende zorg voor personen met hersenletsel in de eerste lijn.
Lees verder >