Resultaten 2022

Om passende zorg voor mensen met een cerebraal vasculair accident (CVA) of niet aangeboren hersenletsel (NAH) te realiseren, is het nodig dat alle betrokkenen samenwerken, innoveren, alsook leren & delen. Dit vraagt inzet en durf, en geeft energie en inspiratie. Dit is precies wat wij beogen te stimuleren en te kanaliseren met onze activiteiten en ons motiveert om onze rol te vervullen.

Al ruim 16 jaar ondersteunt de Stichting Kennisnetwerk CVA Nederland (KNCN) haar deelnemers om de afstemming, samenwerking èn inhoud van multidisciplinaire, transmurale zorg in de regionale CVA/NAH zorgketens blijvend te verbeteren. Wij reiken informatie aan, stimuleren hiervan kennis te nemen en deze toe te passen om te vernieuwen waar nodig is, en stimuleren een open en kritische houding om van elkaar te leren. Soms doen we dit heel gericht over een specifiek thema of voor een gerichte doelgroep en dan weer veel omvattend of voor een breed publiek.

Een indruk van onze kernactiviteiten verricht in 2022 en de resultaten hiervan vindt u terug in dit Jaarverslag 2022. Ook kunt u in het jaarplan voor 2023 lezen dat diverse van deze activiteiten worden voortgezet en dat nieuwe activiteiten zullen worden opgestart. Wij zijn benieuwd naar uw reactie op onze activiteiten en plannen. U kunt uw reactie delen via: info@kennisnetwerk.nl

Namens het Kennisnetwerk CVA Nederland,

Dr. Bert Vrijhoef, bestuursvoorzitter.

Het Kennisnetwerk CVA Nederland helpt mij om relevante kennis in te zetten voor betere patiëntenzorg”

Ketencoördinator