Jaarverslag 2023

Het Kennisnetwerk CVA Nederland helpt regionale netwerken de vertaling te maken van IZA naar een regionale agenda voor de CVA/NAH keten.

Ketencoördinator