Bouwstenen landelijk aanbod voor kinderen en jongeren met NaH

12 maart 9.30-17.00 uur

In dit symposium worden presentaties gegeven van enkele bouwstenen van zorg, onderwijs en welzijn samen en hoe ontwikkeling en onderzoek de komende jaren moeten leiden tot een samenhangend, onderbouwd aanbod dat aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep en professionals.

Lees Uitnodiging BAW 2020