Digitaal Spreekuur CVA/NAH: Overdracht

13 september 2021 16.00-17.00 uur

Op maandag 13 september organiseert het Kennisnetwerk CVA Nederland het tweede digitale spreekuur voor regionale coördinatoren en projectleiders die vragen hebben over het afstemmen van de zorg voor mensen met een CVA en NAH. Vragen kunnen gesteld worden aan een expertgroep. Deze expertgroep beantwoordt de vragen tijdens het spreekuur. Interactie is mogelijk.

De expertgroep heeft regionale ervaringskennis en kan op veel vragen antwoord geven. De link naar het spreekuur wordt uiterlijk  10 september naar de deelnemers gemaild.

 

Thema 13 september is:

Overdracht in de keten

Aanmelden