Digitaal Spreekuur Kennisnetwerk CVA Nederland: Afstemming CVA/NAH zorg in de regio

31 mei 2021 17-1800 uur

Op maandag 31 mei organiseert het Kennisnetwerk CVA Nederland een digitaal spreekuur voor regionale coördinatoren en projectleiders die vragen hebben over het afstemmen van de zorg voor mensen met een CVA en NAH. Vragen kunnen gesteld worden aan een expertgroep. Deze expertgroep beantwoordt de vragen tijdens het spreekuur. Interactie is mogelijk.

De expertgroep heeft regionale ervaringskennis en kan op veel vragen antwoord geven.

Aanmelden