Invitational Conference: Masterplan ontwikkeling nazorg na hersenletsel

10 maart 2023 10.00-13.00 uur

Relevante partners die een of meerdere initiatieven hebben ontwikkeld op het gebied van nazorg voor mensen met een CVA/NAH worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een bijeenkomst waarin met elkaar de ambities worden onderzocht die genoemd zijn in het document Masterplan.

Gezamenlijk willen we kennis nemen van de initiatieven die er zijn door middel van interactieve presentaties en actieve werkvormen.

Vervolgens gaan we met elkaar op zoek naar mogelijkheden om met de genoemde ambities die in het Masterplan ontwikkeling nazorg na hersenletsel_jan2023 staan, samen op weg te gaan.

Programma opzet

 

  • Welkom
  • Doel en opzet bijeenkomst
  • Analyse van de toekomst van de zorg voor mensen met CVA/NAH
  • Inventarisatie van de aanwezigen op het toekomstperspectief adhv een klantreis
  • Kansen om initiatieven te verbinden en/of te versterken
  • Benoemen wat hiaten/knelpunten in het aanbod van nazorg en aanzet tot oplossingen
  • Afspraken