Kenniskaravaan NAH - Gelijk Begrepen

16 maart 13-17 uur

Gezien worden op je kwaliteiten en tegelijkertijd rekening houden met je beperkingen, dat is belangrijk voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Helaas is dit in onze samenleving niet vanzelfsprekend. De gevolgen: steeds opnieuw je verhaal moeten vertellen, onbegrip en je niet gehoord voelen. Hulpverleners zijn op zoek naar handvatten om de zorg (nog) beter af te stemmen op de vragen, wensen en levens van mensen met NAH.

Wat we gaan doen?

Het Nationaal Programma Gewoon Bijzonder organiseert karavaanbijeenkomsten zodat veel mensen kennis kunnen maken met onderzoeksprojecten, de ervaringen en de resultaten. Tijdens deze bijeenkomst delen we de resultaten van het NAH-Kennisnetwerk in de afgelopen drie jaar van (inter)actief onderzoek. De bijeenkomst geeft een inkijkje in de (aankomende) eindproducten. Vanuit verschillende perspectieven (hulpverlener, ervaringsdeskundige, verwant, sociaal domein) lichten we deze resultaten en producten toe. In gesprek kijken we hoe dit het leven en de ondersteuning van mensen met NAH en hun naasten kan verbeteren. Daarin staan steeds drie uitgangspunten centraal: slimmer vragen, gelijkwaardig samenwerken en beter organiseren.

Praktische informatie

 • Kosten: gratis. Er zijn beperkte plaatsen beschikbaar. Vol = vol.
 • Voor wie: Professionals die werken met mensen met NAH; mensen met NAH; familieleden; onderzoekers

Programma

 • 13:30 Welkom, ‘Levende bibliotheek’ en fotohoekje: Kennismaken met het netwerk. (onderzoekers, co-onderzoekers en leden van de klankbordgroep). We starten de karavaanbijeenkomst met een kennismaking waarin je als professional en ervaringsdeskundige kennis met elkaar kunt maken (als een soort levende bibliotheek) voordat je aan de middag begint.
 • 13:45 Gezamenlijk aftrap, NAH Kennisnetwerk gewoon bijzonder 3 jaar onderzoek & praktijk
 • 14:15 Workshoprondes van 2 x 3 kwartier, iedereen kan dus 2 rondes volgen
 • 16:00 gezamenlijke afsluiting
 • 16:30 borrel

Workshops

 • Minimale Dataset voor mensen met NAH & Hersenletselpaspoort
 • Laat je horen: Aan de slag met gelijkwaardige zeggenschap en inspraak in woonzorgvoorzieningen voor mensen met NAH
 • Deuren openen in de samenleving: dialoogsessies met partners in de zorgketen voor een betere positie van mensen met NAH op allerlei plekken in de samenleving
 • Creatieve sessie: boodschappen verspreiden

Over het NAH-Kennisnetwerk

Het NAH-Kennisnetwerk zoekt uit hoe mensen met niet-aangeboren hersenletsel meer inspraak en zeggenschap krijgen. Een belangrijk doel is dat de kennis over participatie en zorg voor mensen met NAH op één plek wordt verzameld. De wetenschappelijke kennis wordt beschikbaar gesteld, zodat je het in de praktijk kunt gebruiken. Meer weten? Klik hier.

 

Aanmelden