Ketencoordinatorendag 5 maart 2019

5 maart 2019 9.30-16.00 uur

Presentatie van de hele dag vindt u PPT_KCdag_20190503

Inleiding

Het Kennisnetwerk CVA Nederland is gericht op het verbeteren van de multidisciplinaire transmurale CVA/NAH zorg in de regionale netwerken door middel van aangesloten CVA/NAH zorgketens. De ondersteuning van het Kennisnetwerk CVA Nederland is gericht op;

 • Verbeteractiviteiten in het leernetwerk van ketens door het vergroten van de expertise en de vaardigheden van ketencoördinatoren
 • Transparantie en reflectie op kwaliteit
 • Ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten en voorzien van nieuwe kennis

 

Programma

09.30 - 10.00 uur

Ontvangst

 

10.00 uur

Welkom

Helene Voogdt, directeur Kennisnetwerk CVA Nederland

 

Hoe benut de ketencoördinator de website optimaal voor de eigen ketenactiviteiten?

Dirjanne Vermeer, projectmedewerker Kennisnetwerk CVA Nederland

De website biedt verschillende mogelijkheden om ofwel de eigen keten te profileren, ofwel om kennis van anderen in te zetten om de eigen keten te verbeteren. Ketencoördinatoren gaan aan de slag om de mogelijkheden optimaal te benutten door ketengegevens in te voeren, het forum en de Kennisbank te leren kennen. Ook komt het patiëntendeel van de website aan de orde.

 

Input vanuit de patiëntenvereniging gebruiken om je keten te sturen.

Antje Kleef, Ketencoördinator CVA/NAH keten Kennemerland Zuid

Angela van der Marck, ervaringsdeskundige Hersenletsel.nl regio Noord Holland

 

In de regio Zuid Kennemerland wordt de CVA/NAH keten gestuurd door de input die patiënten geven. Hoe worden signalen van patiënten omgezet in zinvolle ketenactiviteiten? Een mooi voorbeeld uit de praktijk.

 

Projecten 2019: Aansluiting 1e lijn en verbinden CVA en NAH in het ketenproces

Er starten 2 projecten in 2019 waaraan ketens deel kunnen nemen. Deelname kost niets maar vraagt een inspanningsverplichting van de ketencoördinator of projectleider. Het Kennisnetwerk helpt je om innovaties te verzamelen en zo te leren van anderen. Je ontmoet elkaar regelmatig (digitaal), wordt geïnspireerd door experts, hebt eind 2019 een resultaat waarop je verder kunt bouwen.

Per 1 april starten een tweetal projectgroepen:

 

Project aansluiting 1e lijn aan keten

Aan het eind van de projectperiode hebben ketens een zinvolle verbinding geformaliseerd met regionale 1e lijns netwerken. Zij hebben kwaliteitscriteria met elkaar afgesproken en afspraken gemaakt over overdracht en kennis delen in de keten. Regionale afspraken zijn opgenomen in de Kennisbank, ter inspiratie voor anderen. Uitwisseling van uitkomsten van kwaliteitscriteria behoort tot de mogelijkheden.

 

Project aansluiting regionale CVA en NaH activiteiten

Aan het eind van de projectperiode hebben de ketens activiteiten met elkaar opgezet, tools en tips zijn opgenomen in de Kennisbank.

 

12.30

Lunch

 

13.30

Samenvoegen van 2 ketens, op welke manier geef je dat vorm?

Anne Klaassen, ketencoördinator van Drechtsteden en Gorichem staat voor de uitdaging om 2 ketens samen te voegen en een vorm te vinden waarin beide regionale ketens zichzelf nog herkennen, maar wel gezamenlijk optrekken.

 

Zelfevaluatie,

Monique Bergsma organisatorisch manager

De zelfevaluatie is gestart, de ketencoördinatoren hebben invulgegevens ontvangen. Gesproken wordt welke knelpunten de ketencoördinatoren tegenkomen en welke onderzoeken er gedaan worden met de verzamelde gegevens.

 

Hoe organiseer je besluitvorming in de keten?

Ludo Glimmerveen, senoironderzoeker Vilans Expertisecentrum Langdurige Zorg

In iedere keten speelt de uitdaging om de besluitvorming in de keten zodanig vorm te geven dat samenwerking tussen  ketenpartners waardevol is. De ketencoördinator heeft de taak de ketenpartners te helpen om inhoud aan de samenwerking te geven. Hoe betrek je de informatie van patiënten/cliënten bij het samenwerkingsproces in de keten?

 

 

16.00

Afronding en borrel

 

 • Thema

  Kennis delen ter verbetering van de keten

 • Locatie

  Oudlaan 4 Utrecht
 • Informatie

  info@kennisnetwerkcva.nl
 • Kosten

  Geen voor leden Kennisnetwerk CVA Nederland. Bent u geen lid, dan zijn de kosten 125 euro

Aanmelden