Ketencoordinatorendag 8 oktober 2020

8 oktober 2020

De ketencoordinatorendag wordt toch digitaal georganiseerd. We horen van verschillende kanten dat zorgverleners geen toestemming krijgen om externe bijeenkomsten bij te wonen. Begrijpelijk, daarom is de ketencoordinatoren dag van 8 oktober digitaal. Het aangepaste programma is hieronder weergegeven.

In de week van 8 oktober ontvang je een zoomlink, uiteraard nadat je je aangemeld hebt!

Het Kennisnetwerk CVA Nederland is gericht op het verbeteren van de multidisciplinaire transmurale CVA/NAH zorg in de regionale netwerken door middel van aangesloten CVA/NAH zorgketens. De ondersteuning van het Kennisnetwerk CVA Nederland is gericht op;

  • Verbeteractiviteiten in het leernetwerk van ketens door het vergroten van de expertise en de vaardigheden van ketencoördinatoren
  • Transparantie en reflectie op kwaliteit
  • Ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten en voorzien van nieuwe kennis

Presentatie van de scholing van deze ketencoordinatorendag vind je hier 

Programma

8.45 -9.00               Binnenkomen in de digitale omgeving

 

9.00 uur                          Welkom

Door Bert Vrijhoef en Monique Bergsma

 

9.30 uur                          Herziening Zorgstandaard

Presentatie van de opbrengst van de schrijfopdrachten en vragen om input van de aanwezigen. De groep gaat digitaal uiteen!

 

Rondgang langs de ketens: wie wil op welke vraag input hebben als het gaat om verbeterprojecten n.a.v. de  zelfevaluatie?  Dit vindt plaats via het forum op de website.

 

10.30 uur                         PAUZE

Via chatrooms is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

 

11.00 uur                         Werksessie Positief Motiveren

In je dagelijks werk heb je voortdurend te maken met het ‘mee krijgen’ van anderen. Je motiveert cliënten en enthousiasmeert collega’s binnen en buiten je organisatie.

Soms verloopt motiveren heel goed. Iedereen zet zich in en doelen worden bereikt. Maar soms gaat het ook lastiger. Je hebt dan het gevoel dat je de kar in je eentje trekt. Het kost veel energie om iedereen in beweging te krijgen.

 

In deze werksessie ga je onderzoeken hoe motiveren slimmer kan. Vanuit de blik van Positief Motiveren kijk je naar je werk, je eigen motivatie en je netwerk. Je gaat praktisch aan de slag.

 

Mariëlle Tromp van Vitale Zorgverlener begeleidt deze werksessie.

Meer over Mariëlle lees je op  www.vitalezorgverlener.nl

Zij wordt ondersteund door Laura Peetoom. Laura vat de succesfactoren van effectief motiveren samen in een  visueel verslag.

 

13.00 Afsluiting

 • Thema

  Kennis delen

 • Locatie

  Utrecht
 • Informatie

  info@kennisnetwerkcva.nl
 • Kosten

  Geen voor leden Kennisnetwerk CVA Nederland. Bent u geen lid, dan zijn de kosten 75 euro

Aanmelden