Ketencoördinatorendag woensdag 9 oktober 2019

9 oktober 9.30-17.00uur

Presentaties van de hele dag vindt u;

Presentatie Ketencoördinatorendag 2019-10-09

Presentatie Zelfevaluatie keten 2019-10-09, voorbeeld hoe de resultaten te bespreken in je keten

 

Inleiding

Het Kennisnetwerk CVA Nederland is gericht op het verbeteren van de multidisciplinaire transmurale CVA/NAH zorg in de regionale netwerken door middel van aangesloten CVA/NAH zorgketens. De ondersteuning van het Kennisnetwerk CVA Nederland is gericht op;

  • Verbeteractiviteiten in het leernetwerk van ketens door het vergroten van de expertise en de vaardigheden van ketencoordinatoren.
  • Transparantie en reflectie op kwaliteit
  • Ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten en voorzien van nieuwe kennis

Programma

09.30 - 10.00 uur

Ontvangst

10.00 uur

Welkom

Monique Bergsma, Organisatorisch manager Kennisnetwerk CVA Nederland

 

10.30 uur

Presentatie resultaten Ketenevaluatie 2019

Na de presentatie gaan we in een kenniscarroussel leren van elkaar. Welke ketens hebben optimale ketensamenwerking gerealiseerd in de verschillende clusters van het model? Welke afspraken hebben wij gemaakt en wat kunnen we van elkaar leren?

 

12.00 uur

Implementatie Website Young Stroke - Karin Kanselaar

 

12.30 uur

LUNCH

 

13.30 uur

keteninput

 

14.00 uur

Ketenregie kan je leren! – Frank Beemer Erasmus Academie

Hoe creëer je waarde in de samenwerking in de keten?

Waarom werken we eigenlijk samen? Omdat we samen iets kunnen dat alleen niet lukt. Kennelijk heeft dat andere specialisme, die andere discipline of organisatie iets te bieden dat wijzelf niet, of niet goed genoeg kunnen leveren, om kwaliteit te bieden. Verschil creëert waarde.

 

Lees ter voorbereiding de blog van Frank

 

Frank Beemer werkt aan de effectiviteit van samenwerking in ketens en netwerken, om samen (meer en betere) maatschappelijke prestaties te kunnen realiseren. Hij doet dat als zelfstandig interim-regisseur van netwerk- en ketenontwikkeling, en interim-manager/directeur en adviseur van organisaties die permanent in netwerken en ketens samenwerken, veelal in de zorg en het sociale domein. Als Academic Director Ketenregie in de Zorg bij Erasmus Academie, ondersteunt hij regisseurs (en samenwerkingspartners) in de Zorg, met opleiding, coaching en organisatie-ontwikkeling, om samenwerking effectiever te kunnen organiseren.

 

16.00 uur

Afronding

 

Aanmelden