Ketencoördinatorendag 8 oktober 2018

8 oktober 9.30 uur- 16.00 uur

Inleiding

 

Het Kennisnetwerk CVA Nederland is gericht op het verbeteren van de multidisciplinaire transmurale CVA/NAH zorg in de regionale netwerken door middel van aangesloten CVA/NAH zorgketens. De ondersteuning van het Kennisnetwerk CVA Nederland is gericht op;

 • Verbeteractiviteiten in het leernetwerk van ketens door het vergroten van de expertise en de vaardigheden van ketencoördinatoren.
 • Transparantie en reflectie op kwaliteit
 • Ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten en voorzien van nieuwe kennis

 

Programma
09.30 - 10.00 uur                    Ontvangst

 

10.00 uur

Welkom door Helene Voogdt, directeur Kennisnetwerk CVA

 

10.30 uur

Stappenplan werkgroep ketencoördinatoren: hoe zet je een keten op en hoe onderhoud je een keten?

 

11.00 uur

Hersenletsel teams en hersenletsel coördinatiepunten, 

Peter Brouwers, voorzitter LOHL

Wat doen de Hersenletselteams, hoe functioneert het, waar liggen de verbindingen met het CVA veld?

 

 

11.30

Kenniscarroussel: deelnemers gaan in een werkvorm langs bij de onderwerpen en verzamelen informatie

Monique Bergsma, organisatorisch manager

 • Website – kennisbank, forum, patiëntendeel: hoe werkt het en wat vind je waar op de nieuwe website
 • Project deelname ketens 2019: in 2019 is er de mogelijkheid om met je keten deel te nemen aan een project. Doel is dat je met andere ketens kennis deelt, kennis opdoet die elders al te vinden is, een goed projectplan schrijft en komt tot het implementeren van goede zorg.

Het Kennisnetwerk CVA Nederland faciliteert deze leernetwerken door het mogelijk te maken dat ketens van elkaar en van anderen leren.

 • Hoe verbind je een 1e lijns netwerk aan je keten?
 • Hoe zet je een keten op?
 • Hoe maak je een waardevolle verbinding met de regionale NAH activiteiten?
 • Website voor Young Stroke

 

12.45                         LUNCH

 

13.30

Hoe zet je Value Based Health Care in als verbetering van de zorg in de keten?

Corina Puppels, ketencoördinator, projectleider VBHC St Antonius Nieuwegein licht toe welke keuzes er gemaakt zijn in haar keten.

 

Workshop:

 • Welke stappen zijn nodig om VBHC in te zetten om de zorg van de keten te verbeteren? Wat is het verschil met de DASA/CVAB?
 • Welke indicatoren zijn nodig om VBHC te monitoren?

 

14.30  uur

Rapport ‘patiëntenraadpleging’ over de knelpunten in de zorg voor mensen met een beroerte.

Anne Kors-Walraven, Harteraad

Patiëntenorganisatie Hartenraad heeft de wensen van CVA patienten en hun naasten ten aanzien van de zorg samengevat in kwaliteitscriteria. Dit is gedaan op basis van bestaande bronnen, drie focusgroepgesprekken en een digitale vragenlijst. In deze presentatie wordt uitleg gegeven over de tot stand koming van het rapport en de inhoud.

De ketencoordinatoren gaan met elkaar in gesprek over hoe zij de uitkomsten kunnen benutten om hun keten te verbeteren.

 

15.30       Wrap-up

 

16.00 Afscheid Liesbeth van Hoef

Ruim 10 jaar is Liesbeth van Hoef een van de dragende krachten van het Kennisnetwerk CVA Nederland geweest. Zij heeft een andere baan in Maastricht gevonden en gaat het Kennisnetwerk CVA Nederland verlaten. Omdat zij in de loop van de jaren veel contacten heeft opgebouwd met ketencoordinatoren, nemen we in deze bijeenkomst afscheid van haar.

 

 

De bijeenkomst is bedoeld voor ketencoordinatoren CVA/NAH.

Sprekers

 • Mario Pietersma

  Ketencoördinator Leeuwarden

  Presentatie
 • Peter Brouwers

  Voorzitter Landelijk Overleg Hersenletsel Teams

  Presentatie
 • Corina Puppels

  Ketencoördinator Nieuwegein en Projectleider VBHC

  Presentatie
 • Anne Kors Walraven

  Beleidsadviseur Harteraad

  Presentatie