Ketenregie in de Zorg

donderdag 7 november 2019 (10.00-13.30 uur)

Inhoud van de opleiding Ketenregie in de Zorg

Een belangrijk speerpunt binnen de zorg is om de kwaliteit van leven te verbeteren en de kostenontwikkeling beheersbaar te houden. Dit kan gerealiseerd worden door o.a. populatiemanagement, substitutie, geïntegreerde zorg, Triple Aim en Value Based Healthcare.

Om tot een realisatie te komen is een juiste manier van samenwerken tussen verschillende partijen noodzakelijk. Aangezien al deze partijen hun eigen behoeften en belangen hebben, is het een grote uitdaging om de partijen te verbinden aan een gezamelijk doel.

Tijdens de opleiding Ketenregie in de Zorg leert u bewust en strategisch te bemiddelen in zorgketens en zorgnetwerken. Verder leert u uiteenlopende belangen te verbinden. Na afloop heeft u de verworven kennis en vaardigheden gekoppeld aan uw praktijk, zodat u keten- en netwerkzorg effectiever kunt realiseren.

De resultaten in het kort

 • U kunt partijen in zorgketens en zorgnetwerken met uiteenlopende belangen te verbinden
 • U hebt persoonlijke vaardigheden ontwikkeld om keten- en netwerkgericht te organiseren
 • U leert uw interventierepertoire te verbreden
 • U kunt regie voeren zonder de beschikking te hebben over (formele) hiërarchische macht
 • U kunt met gezag en slimme interventies sturen op resultaat
 • U hebt een analyse gemaakt van uw eigen keten of netwerk(organisatie)
 • U hebt de verworven kennis en vaardigheden gekoppeld aan uw eigen praktijk

Lees meer

Aanmelden

Inhoud van de opleiding Ketenregie in de Zorg

Een belangrijk speerpunt binnen de zorg is om de kwaliteit van leven te verbeteren en de kostenontwikkeling beheersbaar te houden. Dit kan gerealiseerd worden door o.a. populatiemanagement, substitutie, geïntegreerde zorg, Triple Aim en Value Based Healthcare.

Om tot een realisatie te komen is een juiste manier van samenwerken tussen verschillende partijen noodzakelijk. Aangezien al deze partijen hun eigen behoeften en belangen hebben, is het een grote uitdaging om de partijen te verbinden aan een gezamelijk doel.

Tijdens de opleiding Ketenregie in de Zorg leert u bewust en strategisch te bemiddelen in zorgketens en zorgnetwerken. Verder leert u uiteenlopende belangen te verbinden. Na afloop heeft u de verworven kennis en vaardigheden gekoppeld aan uw praktijk, zodat u keten- en netwerkzorg effectiever kunt realiseren.

De resultaten in het kort

 • U kunt partijen in zorgketens en zorgnetwerken met uiteenlopende belangen te verbinden
 • U hebt persoonlijke vaardigheden ontwikkeld om keten- en netwerkgericht te organiseren
 • U leert uw interventierepertoire te verbreden
 • U kunt regie voeren zonder de beschikking te hebben over (formele) hiërarchische macht
 • U kunt met gezag en slimme interventies sturen op resultaat
 • U hebt een analyse gemaakt van uw eigen keten of netwerk(organisatie)
 • U hebt de verworven kennis en vaardigheden gekoppeld aan uw eigen praktijk

Lees meer