Maatwerk leergang Regie in Regionale Zorgnetwerken, 4e editie

18 mei 2022

Met de Leergang kun je je interventierepertoire uitbreiden en bewust en strategisch interveniëren in de veelal onverwachte dynamiek die zich rondom en in jouw netwerk blijft voordoen. In je regio werk je dagelijks samen met mensen met een diverse achtergrond, op operationeel, tactisch en bestuurlijk niveau uit diverse zorginstellingen en andere organisaties als zorgverzekeraars, gemeenten en cliëntvertegenwoordigers. Samen wil je de zorg en ondersteuning voor jouw populatie in deze specifieke netwerkregio versterken. Als regisseur ben je verantwoordelijk voor het organiseren van de samenwerking. Je hebt echter geen directe leiding of "doorzettingsmacht". Effectief regisseren zonder doorzettingsmacht vraagt om een wezenlijk andere benadering en andere vaardighe of projectmanagement. In deze leergang bekwaam je je (verder) in het vak van regisseur.

 

Lees leergang-2022