Mini-symposium: Revalidatie van de gemiddeld tot ernstig aangedane arm-hand na een CVA

Donderdag 5 maart 2020, 10.00 tot 14.00 uur

Het verbeteren van de arm-handvaardigheid na CVA is én blijft een uitdaging. Toch dienen revalidanten waarbij enig motorisch herstel verwacht mag worden, gefaciliteerd te worden om het volledige potentieel van de aangedane arm-hand zo optimaal mogelijk te benutten tijdens de uitvoering van dagelijkse activiteiten. Met name bij de revalidatie van mensen met een matig tot ernstig aangedane arm hand is het niet duidelijk óf en welke interventies leiden tot een verbetering in de arm-hand vaardigheid en de mate van inzetbaarheid van de arm-hand tijdens dagelijkse activiteiten. In dit mini-symposium worden fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek én best practices hand in hand besproken, met als doel revalidanten met een matig tot ernstig beperkte arm-handfunctie zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden tijdens het revalidatieproces.
Gelieerd aan de promotie met als titel ‘ Rehabilitation of patients with a moderately to severely affected arm-hand in the sub-acute phase after stroke’ zullen een aantal onderzoekers en behandelaren u bijpraten over lopend onderzoek en verbeterinitiatieven in de revalidatie van de aangedane arm-hand. Het minisymposium is bedoeld voor ergo- en fysiotherapeuten, revalidatie- en huisartsen, onderzoekers en professionals met een
medisch-technologische achtergrond, die affiniteit hebben met, of werken met revalidanten die een CVA of andere vorm van hersenletsel doorgemaakt hebben.

 

Meer informatie
Klik hier voor het programma, alle informatie en de sprekers. Aanmelden via https://www.aanmelder.nl/symposiumcva/subscribe