Neuro-intro: Toegepaste neuroanatomie en neurofysiologie (NAFY) -ITON

4 februari 2020 9.30 uur

Neuro-intro: Toegepaste neuroanatomie en neurofysiologie (NAFY)
Een entrée in de neurowetenschappen. Basisbegrippen uit de neuroanatomie en neurofysiologie. Practicum en diverse oefeningen aan de hand van hersenmodellen. Gevolgen van gelokaliseerde laesies op functie-, activiteits- en participatieniveau. Deze dag is bedoeld voor diegenen die hun kennis willen opfrissen, en wordt aanbevolen als opstap voor de Opleiding Neurorevalidatie deel 1: Probleemanalyse.