Neurologie Symposium: (ON)ZICHTBAAR? Het mooiste van kennis is dat je het kunt delen

18 april 8.30-17.00 uur

Voor wie?

Voor alle verzorgenden, fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, verpleegkundigen, artsen, psychologen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, activiteitenbegeleiders, helpenden, etc. Voel jij je niet aangesproken, ben je nog van harte welkom: De werkgroep nodigt je van harte uit deze bijeenkomst bij te wonen.

 

PROGRAMMA

 

08:45 uur             

Ontvangst met koffie en thee en netwerken

 

09:00 uur             

Opening

Presentatie start

09:15 uur              

Marieke Kuil (Noorderbrug): Behandelsucces Hersenz

Presentatie - Marieke Kuil

10:00 uur             

Iris van der Lijn (VISIO): visuele stoornissen bij Parkinson

Presentatie iris van der lijn

10:50 uur               Pauze

 

11:05 uur              

Meerdere workshops tegelijkertijd á 1 uur 10 minuten

 1. Stress? Leer hoe je dat zelf te lijf gaat met EFT (Gabriëlle Rutten; Actrom)
 2. NAH Zorg/Traffic Informers: inleiding Frank de Boer en ervaringsverhaal van Traffic Informer Arjan
 3. Persoonlijke Informatiemap Hersenletsel in de praktijk, nu en in de toekomst. (Helena Tamminga en Ellen Broersma; Noorderbreedte Revalidatie)
 4. Punt voor Parkinson (Hinke Wedman en Brechtje Algra; MCL)
 5. De OrCam Voorleesbril (Michel Vloet; Low Vision Totaal BV)
 6. Oplossinggericht werken met cliënten met NAH (Marieke Kuil, Noorderbrug)
 7. Zingeving, muziek en SMTA (Evert Kronemeijer en Piet Koek; Revalidatie Friesland)

 

12:15 uur               Lunch en netwerken

 

13:00 uur              

Frank van Rooij (MCL): diagnostiek (en het falen daarvan) bij TIA’s en de “onzichtbare” gevolgen van TIA’s en TNA’s

CVA Ketenzorg Symposium_20190418 f.van rooij

13:30 uur              

Wouter Schuiling, Anja van Schelven (MCL): halsvaat OK na TIA/CVA

Carotis-desobstructie

Carotis presentatie April 2019

Film

 

 

14:30 uur              

ketenquiz (wil je deelnemen, download alvast de volgende App: Kahoot!)

 

14:50 uur               Pauze

 

15:20 uur              

Meerdere workshops tegelijkertijd á 1 uur 10 minuten

 1. Stress? Leer hoe je dat zelf te lijf gaat met EFT (Gabriëlle Rutten; Actrom) Presentatie EFT MCL 18 april 2019
 2. NAH Zorg/Traffic Informers: inleiding Frank de Boer en ervaringsverhaal van Traffic Informer Arjan
 3. Persoonlijke Informatiemap Hersenletsel in de praktijk en voor de toekomst? (Helena Tamminga en Ellen Broersma; Noorderbreedte Revalidatie) Presentatie workshop Persoonlijke Informatiemap Hersenletsel 20190418 - Resultaten workshop op. blz. 17, 18 en 19
 4. Punt voor Parkinson (Hinke Wedman en Brechtje Algra; MCL)
 5. De OrCam Voorleesbril (Michel Vloet; Low Vision Totaal BV)
 6. Oplossinggericht werken met cliënten met NAH (Marieke Kuil, Noorderbrug)
 7. Zingeving, muziek en SMTA (Evert Kronemeijer en Piet Koek; Revalidatie Friesland)

16:30 uur               Einde

 

Gedurende deze dag zij er ook stands van de patiëntenverenigingen en de expositie “Kunstzinnig Brein” in het MCL te bezoeken.

 

Aanmelden

Je kunt je aanmelden tot 29 maart 2019 via verpleegkundig consulent Ketenzorg CVA en NAH: cvaverpleegkundige@znb.nl onder vermelding van je voornaam, achternaam, organisatie en functie. (Bij de aanmelding ook graag vermelden of de kosten door je werkgever worden betaald of door jezelf.)

Accreditatie zal niet worden aangevraagd (ivm de kosten). Opgave is nodig voor registratie en catering.

 

Kosten

€ 20,- p.p. te betalen aan de CVA-Zorgketen Leeuwarden voor ketenpartners van de keten Leeuwarden, voor medewerkers van niet ketenpartners: € 40,-

Uitrijdkaartjes zijn voor € 1,50 bij de inschrijving op de ochtend te koop, alleen tegen contante en gepaste betaling.

 

Doelstellingen:

 • De deelnemers zijn zich bewust van nieuwe ontwikkelingen en onzichtbare gevolgen rondom neurologische ziektebeelden en kunnen de patiënt en diens naasten hieromtrent van informatie voorzien.
 • De deelnemers zijn zich bewust van nieuwe ontwikkelingen en onzichtbare gevolgen rondom neurologische ziektebeelden en kunnen de patiënt en diens naasten hieromtrent verwijzen naar de juiste zorgverlener.
 • De deelnemers zijn zich bewust van de zorgvragen die er kunnen zijn bij patiënten en cliënten met een neurologische ziekte..
 • De deelnemers kunnen aangeven wat zij nodig hebben in het omgaan met lichamelijke, cognitieve, emotionele of sociale gevolgen door neurologische ziektes bij patiënten en familie in de 1e en 2e lijnszorg.
 • De deelnemers krijgen nieuwe handvatten/adviezen aangereikt waarmee zij de zorgvraag bij patiënten,  en familie kunnen verhelderen, beoordelen en aansluitende interventies toe te passen.

 

Hartelijke groet namens de werkgroep Neurologie KetenGroep:

Ellen Broersma (Noorderbreedte Revalidatie)

Aly Dotinga (Revalidatie Friesland)

David Huizeling (Medisch Centrum Leeuwarden, Neurologie)

Sonja Nijdam (Waadwente - ZuidOostZorg)

Anke Vroegindeweij (VISIO)

Grietha Naber (Noorderbrug)

Greet Buma (De Hofwijck – Palet)

Brechtje Algra (Parkinson Centrum)

Hinke Wedman (Parkinson Centrum)

Petra Scherstra (neuro-oncologie keten)

Frederika de Haas (MS Centrum)

Grietje Zwiers (secretariaat keten)

Hilma Meindersma (CVA/NAH-Zorgketen)

Mario Pietersma (CVA/NAH-Zorgketen)

 

 • Thema

  neurologie onzichtbare gevolgen

 • Locatie

  MCL
 • Informatie

  CVAverpleegkundige@znb.nl
 • Kosten

  20 euro voor ketenpartners, 40 euro voor niet ketenpartners

Aanmelden