Neurorevalidatie/CVA voor verpleegkundigen en verzorgenden

19 maart 2021

De Hoogstraat Revalidatie organiseert jaarlijks een vierdaagse ketenbrede scholing Neurorevalidatie/CVA voor verpleegkundigen en verzorgenden. Praktische vaardigheden worden op elkaar en op revalidanten geoefend en toegepast, gebaseerd op de meest actuele literatuur en richtlijnen Beroerte. Voor theorie is ook volop aandacht. Bovendien staat het revaliderend werken centraal. Het doel is om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en kennisdeling onder medewerkers van de deelnemende instellingen in hun verschillende ketens te stimuleren.

De andere data zijn: zaterdag 9 en 23 april en 14 mei 2022

Lees meer:

Neurorevalidatie | De Hoogstraat Revalidatie

Aanmelden