Oog voor de leef/behandelomgeving bij visuele stoornissen

13 januari 9.00-11.30 uur

Op 13 januari vindt het vervolg van de webinar 'oog voor visuele stoornissen' plaats.

 

Tijdens deze digitale scholing worden de deelnemers kennis bijgebracht over de volgende aspecten:

  • Kennis van de veel voorkomende visuele klachten bij CVA / NAH
  • Kennis van de visuele perceptie, wat dit inhoudt en hoe de omgeving dit fenomeen kan beïnvloeden
  • Weet van de 3 interventies, namelijk compensatie, adaptie en het aanpassen van de omgeving
  • Weet van het feit dat iedereen baat heeft bij een beter toegankelijk en zichtbare wereld
  • Praktische handreikingen voor het toepassen in de eigen praktijk; de 4 ‘gouden regels’

Er is accreditatie aangevraagd voor verpleegkundigen en paramedici.

Aanmelden

Sprekers

  • Frouck de Boer