Professioneel omgaan met verslaving bij mensen met hersenletsel

2 oktober 2024

Een aantal mensen met hersenletsel heeft naast het letsel een vorm van verslaving. Dit kan zijn een alcoholverslaving, een drugsverslaving of welke andere vorm dan ook. Deze verslaving kan al aanwezig zijn vanuit de periode vóór het letsel of kan ten gevolge van het letsel zijn ontstaan.

Inzicht in deze dubbele problematiek en de manier waarop de diverse beschadigingen elkaar (mogelijk) beïnvloeden vormt de basis voor een effectieve behandeling en begeleiding. De ernst van de beschadigingen zal veelal uitzicht op herstel wegnemen, maar door de inrichting van de omgeving en de bejegening aan te passen ontstaan vaak mogelijkheden om leefbare omstandigheden te creëren.

 

Lees meer

Aanmelden