Professionele onbekendheid met NAH

16 maart 2021 19.30-22.00 uur

Gastspreker: Eric Hermans, Eigenaar/ Senior consultant bij Brain Project
Locatie: online
Tijd: van 19.30 tot 21.00. U kunt inloggen vanaf 19.00 uur.

 

In Nederland leven meer dan 100.000 kinderen, jongeren en jongvolwassenen met niet-aangeboren hersenletsel. Als gevolg van professionele onbekendheid met dit letsel blijven veel jong-getroffenen onder de radar, met veel nare sociale gevolgen.

 

Eric Hermans geeft inzicht in oorzaken van dit
hersenletsel en biedt ondersteuningsmogelijkheden aan getroffenen, ouders, professionals, docenten, huisartsen en werkgevers.