Coördinatoren dag 5 maart 2024

5 maart 2024, 10:00-16:30

Presentatie_050324

RISE informatie kort

Werkwijze werving vanuit ziekenhuizen RISE onderzoek

 

Het Kennisnetwerk CVA Nederland faciliteert leernetwerken die de zorg voor mensen met een CVA/NAH verbeteren. In deze leernetwerken delen projectleiders, implementatieleiders, regionale coördinatoren CVA/NAH en anderen kennis met elkaar. Het Kennisnetwerk faciliteert deze  leernetwerken door ruimte te bieden aan kennisdeling onderling en door het zodanig te organiseren dat relevante kennis, die buiten het Kennisnetwerk is ontwikkeld, op een adequate manier ingezet kan worden door het werkveld.

 

Leernetwerk regionale coördinatoren
Tweemaal per jaar komen regionale  CVA/NAH coördinatoren, rondom thema’s die voor hun functie van belang zijn, bij elkaar. Daarnaast kunnen zij hun projecten en uitkomsten delen via de Kennisbank. Op verschillende plaatsen ontstaan netwerken van eerstelijns zorgverleners die met elkaar afspraken maken over de kwaliteit van zorg die zij bieden. De ambitie van het Kennisnetwerk CVA Nederland is dat de verbindingen tussen deze netwerken en de regionale samenwerkingsverbanden verstevigd worden.

Aanmelden

Programma

 

10.00 uur

Welkom

 

10.30 uur

Presentatie Onderzoek Rise

 

11.00 uur

Uitdagingen van regionale netwerken: hoe blijf je staande tussen IZA, regiobeeld en andere regionale partijen die plannen maken? En hoe bepaal jij je positie tussen dit alles?

 

11.45 uur

Ontwikkelingen in de eerstelijn: welke ontwikkelingen zijn er en op welke manier faciliteert het KNCN de eerstelijn in het optimaal organiseren van zorg? Welke uitdagingen liggen er nog meer en hoe kan het KNCN een bijdrage leveren aan het oplossen hiervan?

 

12.30 uur

Lunch

 

13.30 uur

Warming up

 

14.00 uur

Samenwerking KNCN-LOHL

Voor welke uitdagingen staan we?

We gaan met elkaar in gesprek over de ontwikkelingen in het intensiever samenwerken tussen LOHL en KNCN. We geven informatie over de jaarplannen van beide organisaties en verzamelen jullie input hierop om te komen tot een werkbare samenwerking waarmee we het werkveld zo optimaal mogelijk faciliteren en daarmee voor mensen met CVA/NAH goede zorg kunnen organiseren. Dat betekent dat we samen gaan zoeken naar wat de invulling van deze samenwerking zou moeten zijn. Ook de knelpunten die we tegenkomen, kunnen we op deze manier goed inventariseren om daarvoor een gezamenlijke oplossing hiervoor te vinden die past bij het werkveld.

 

16.30 uur

Afsluiting

 

Annulering van deelname aan de coördinatorendag kunt u uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan  de coördinatorendag doen en uitsluitend per mail naar info@kennisnetwerkcva.nl. Een vervanger mag kosteloos uw plaats innemen indien deze samen met uw annulering wordt aangemeld via email info@kennisnetwerkcva.nl. Na 14 dagen worden de kosten van de zaalhuur en catering in rekening gebracht, dit bedrag is € 75.-