Coördinatorendag 10 oktober 2024

10 oktober 10:00 uur-16:30

Het Kennisnetwerk CVA Nederland faciliteert leernetwerken die de zorg voor mensen met een CVA/NAH verbeteren. In deze leernetwerken delen projectleiders, implementatieleiders, regionale coördinatoren CVA/NAH en anderen kennis met elkaar. Het Kennisnetwerk faciliteert deze  leernetwerken door ruimte te bieden aan kennisdeling onderling en door het zodanig te organiseren dat relevante kennis, die buiten het Kennisnetwerk is ontwikkeld, op een adequate manier ingezet kan worden door het werkveld.

 

Leernetwerk regionale coördinatoren
Tweemaal per jaar komen regionale  CVA/NAH coördinatoren, rondom thema’s die voor hun functie van belang zijn, bij elkaar. Daarnaast kunnen zij hun projecten en uitkomsten delen via de Kennisbank. Op verschillende plaatsen ontstaan netwerken van eerstelijns zorgverleners die met elkaar afspraken maken over de kwaliteit van zorg die zij bieden. De ambitie van het Kennisnetwerk CVA Nederland is dat de verbindingen tussen deze netwerken en de regionale samenwerkingsverbanden verstevigd worden.

Aanmelden

Begin september zal het programma van de regionale coördinatorendag bekend worden gemaakt via de website.

 

 

Annulering van deelname aan de coördinatorendag kunt u uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan  de coördinatorendag doen en uitsluitend per mail naar info@kennisnetwerkcva.nl. Een vervanger mag kosteloos uw plaats innemen indien deze samen met uw annulering wordt aangemeld via email info@kennisnetwerkcva.nl. Na 14 dagen worden de kosten van de zaalhuur en catering in rekening gebracht, dit bedrag is € 75.-