Rouw en levend verlies bij NAH

17 januari

Als gevolg van hersenletsel krijgen getroffenen en hun naasten te maken met verliezen. Op cognitief gebied, in relaties, vriendschappen, intimiteit, toekomstbeeld, persoonlijkheid en op werk. Rouw is een gezonde reactie op dit verlies.

Rouw bij niet-aangeboren hersenletsel verschilt van rouw bij overlijden. Bij niet-aangeboren hersenletsel gaat het over chronisch verlies: verlies dat zich steeds opnieuw in het leven aandient; ook wel levend verlies genoemd.

 

Hoe ga je hier als professional mee om? Hoe herken je levend verlies? Hoe sluit je hierop aan?

In onze workshop staan we hier uitgebreid bij stil. In de workshop krijg je theoretische verdieping en inzichten, maar staan we ook uitgebreid stil bij de praktijk: wat betekent die kennis voor jouw handelen?

Aanmelden