Scholing neurorevalidatie/CVA voor verpleegkundigen en verzorgenden

Woensdag 15 januari, Woensdag 5 februari, Woensdag 5 maart, Woensdag 26 maart. 09:00-17:00 uur

De Hoogstraat Revalidatie organiseert jaarlijks de vierdaagse scholing Neurorevalidatie/CVA voor verpleegkundigen en verzorgenden. Praktische vaardigheden worden op elkaar en op revalidanten geoefend en toegepast, gebaseerd op de meest actuele literatuur en richtlijnen Beroerte. Voor theorie is ook volop aandacht. Bovendien staat het revaliderend werken centraal. Het doel is om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en kennisdeling onder medewerkers van de deelnemende instellingen in hun verschillende ketens te stimuleren.