Symposium “Geen woorden maar daden binnen de Rotterdam Stroke Service’’

6 november 15.30- 21.15 uur

Op dit symposium delen diverse professionals en organisaties tijdens plenaire lezingen en interactieve workshops hun innovatieve ideeën. Een belangrijk onderdeel is van elkaar leren hoe samenwerking in de keten tot stand komt en hoe men gebruik maakt van de nieuwste onderzoeksresultaten, om de multidisciplinaire zorg voor patiënten met een CVA door de hele keten te verbeteren.

Doelgroep

Professionals in de hele keten (m.n. niveau 3-6) werkzaam in de behandeling en zorg voor patiënten met een beroerte in de RSS ziekenhuizen en vervolginstellingen. Ook professionals van buiten de RSS zijn welkom. Voor verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, en paramedici is accreditatie aangevraagd bij V&VN en ADAP.

 

Programma

Aanmelden kan via de website www.rotterdamstrokeservice.nl. http://www.rotterdamstrokeservice.nl/Evenementen/Aanmelden

 

Aanmelden