SYMPOSIUM & INSTALLATIE LECTOR TON SATINK

19 september 2024

Wij nodigen u van harte uit voor de installatie van Ton Satink tot lector Neurorevalidatie – Eigen regie en Participatie op 19 september a.s.

Focus van het lectoraat ligt op onderzoek naar het versterken van eigen regie en participatie van mensen met neurologische aandoeningen en de ontwikkeling van passende zorg waar revalidatie, zorg en welzijn geïntegreerd wordt aangeboden in de leefomgeving van de cliënt.

 

Het lectoraat is interprofessioneel, praktijkgericht en sector overstijgend. Met haar activiteiten wil het lectoraat bijdragen aan sociale innovaties van revalidatie, zorg en welzijn, waarbij onderzoek, praktijk en onderwijs elkaar versterken.

 

Intreerede
De intreerede is getiteld: “Op reis om weer te leren leven!” en gaat in op de “reis” van diverse betrokkenen zoals cliënten, naasten en professionals in de toekomstige neurorevalidatie in Nederland. De grote vraag is: hoe zorgen we dat de mensen met een neurologische aandoening regie houden over hun eigen leven en mee kunnen doen in de samenleving?

 

Symposium
De intreerede wordt voorafgegaan door een symposium met inspirerende sprekers die actuele thema's uit de neurorevalidatie presenteren. Tevens is er een postermarkt over projecten van het lectoraat.

SYMPOSIUM
12.00 uur: Inloop symposium met soep en broodjes en postermarkt
12.45 uur: Symposium met sprekers uit onderzoek en praktijk:

 

  • Monitoring en communicatie in de CVA/NAH-ketenzorg door Annette Baars, gespecialiseerd verpleegkundige Neurologie en CVA/NAH Ketencoördinator Arnhem e.o., Rijnstate ziekenhuis
  • Revalideren is leren door Rick van de Ven, fysiotherapeut en onderzoeker, Tolbrug revalidatie, Jeroen Bosch Ziekenhuis
  • Op reis maar niet alleen - de kracht van ervaringsdeskundigheid door Ruth Langeveld-Wobma, promovendus, Reade revalidatie
  • Eigen regie – Grip op Leven 2.0 door Anne Visser, revalidatiearts, UMC Utrecht
  • Leren Leven en weer kunnen Lachen door Viggo Waas, ervaringsdeskundige

 

INSTALLATIE TON SATINK
14.45 uur: Inloop lectorale rede met koffie/thee/lekkers en postermarkt
15.15 uur: Installatie en lectorale rede Ton Satink: Op Reis om weer te leren leven! met intermezzo door Viggo Waas, ervaringsdeskundige
16.30 uur: Afsluiting en borrel

 

Lees meer

Sprekers

  • Dr. Ton Satink