Symposium: Niemand tussen wal en schip

15 maart, 12:00 uur

Een symposium over mensen met ‘licht’ traumatisch hersenletsel. Mensen met ‘onzichtbaar leed’, die,
vaak als gevolg van een ogenschijnlijk klein ongeluk, in grote problemen kunnen komen. Meer dan
85.000 mensen, die jaarlijks worden getroffen door een hersenschudding of hersenkneuzing en de
maandenlange, soms jarenlange gevolgen daarvan. Gevolgen waar praktijkondersteuners van de
huisartsen, wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, medewerkers van de sociale wijkteams en
therapeuten in de eerste lijn mee te maken kunnen krijgen. En… een belangrijke rol in kunnen spelen!
In Friesland kunnen we deze mensen met licht traumatisch hersenletsel opsporen en echt helpen.
Hoe? Dat vertellen we je graag tijdens dit symposium!

Meld je aan.