Webinar ‘Inzet ervaringsdeskundigheid na NAH-revalidatie’

19 mei 2021 16.30 - 18.00 uur

Adelante en Universiteit Maastricht nodigen u van harte uit voor de webinar over sociaal-emotionele zelfmanagementondersteuning door ervaringsdeskundige vrijwilligers aan mensen met hersenletsel.

 

De periode na het revalideren van een hersenletsel wordt door veel ex-cliënten als zwaar ervaren. Deze stap naar zelfstandigheid zonder de hulp van het revalidatieteam blijkt vaak lastig. Universiteit Maastricht is daarom begin 2019 samen met Adelante en SGL het Voor&NAH onderzoek gestart naar verbetering van ondersteuning van deze doelgroep.

Onderzocht is of steun van ervaringsdeskundige vrijwilligers de cliënt met hersenletsel en zijn/haar partner na thuiskomst uit het revalidatiecentrum kan helpen met het vinden van een nieuwe balans in het dagelijks leven.

 

Programma
Tijdens deze webinar worden de eindresultaten van het Voor&NAH onderzoek gepresenteerd. In gesprekken met de ervaringsdeskundige coach en de cliënt leert u over de ervaringen in de praktijk. Er is aandacht voor uitwisselen van kennis en ervaring en mogelijkheid tot stellen van vragen.

 

Doelgroep
Zorgprofessionals en -vrijwilligers, beleidsmedewerkers, managers, onderzoekers en andere geïnteresseerden

 

Deelname en aanmelding
Deelname aan deze webinar is gratis.

 

Zie hier voor meer informatie