Werkconferentie Aansluiting regionale 1e lijnsnetwerken aan regionale zorgketen CVA/NAH

5 november 2019 18.00-21.00 uur

 

Presentaties:

Presentatie KNCN 2019
Presentatie Thea Vliet-Vlieland
Neurologie-zorgketen Leeuwarden
CVA Netwerk Amsterdam

 

Inleiding

Het Kennisnetwerk CVA Nederland ondersteunt regionale zorgketens in het optimaal samenwerken om goede zorg te kunnen verlenen aan mensen met een CVA/NAH. Een van de uitdagingen in de zorg is de samenwerking tussen regionale 1e lijns netwerken en regionale zorgketens.

Verrijken van huidige en nieuwe kennis, doorontwikkeling afspraken voor gegevens verzameling tbv het verbeteren van de samenwerking in de zorg in de keten.

 

Doel van deze werkconferentie is te komen tot een leernetwerk van 1e lijns netwerken en regionale zorgketens waarin iedere deelnemer een start maakt met zijn eigen verbetercyclus.

 

Programma

18.00 uur

Ontvangst met broodjes

 

18.30 uur

Welkom

Monique Bergsma,  organisatorisch manager Kennisnetwerk CVA Nederland

Presentatie resultaten onderzoek LUMC                                                                'Eindrapportage passende zorg en substitutie in - zorgnetwerken-voor-mensen-met-cva'

Prof. dr. T.P.M. Vliet Vlieland, LUMC

 

Leernetwerk ‘Aansluiting 1e lijn’

Vraag en antwoord van deelnemers bij elkaar brengen: aan de deelnemers wordt gevraagd wat zij willen leren, antwoorden worden gegeven door de experts die al langere tijd bezig zijn.

Monique Bergsma, Organisatorisch manager Kennisnetwerk CVA Nederland

 

Patientjourney en vervolg 2020

De patientjourney wordt in kaart gebracht en de knelpunten geïnventariseerd. Samen met de aanwezigen worden afspraken gemaakt voor het vervolg.

 

21.00 uur

Afronding

 

 

Het Kennisnetwerk CVA Nederland is gericht op het verbeteren van de multidisciplinaire transmurale CVA/NAH zorg in de regionale netwerken door middel van aangesloten CVA/NAH zorgketens. De ondersteuning van het Kennisnetwerk CVA Nederland is gericht op:

  • Verbeteractiviteiten in het leernetwerk van ketens door het vergroten van de expertise en de vaardigheden van ketencoordinatoren.
  • Transparantie en reflectie op kwaliteit
  • Ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten en voorzien van nieuwe kennis

 

Aan deze activiteit nemen de beroepsverenigingen KNGF, NVLF, Ergotherapie Nederland en de VRA deel. Gezamenlijk trekken we op om de regionale samenwerkingsverbanden te ondersteunen in het verlenen van optimale zorg aan de juiste patienten op het juiste moment.

 

Aanmelden

Sprekers

  • T.P.M. Vliet Vlieland, LUMC

    Thea P.M. Vliet Vlieland is hoogleraar doelmatigheid van revalidatieprocessen, in het bijzonder fysiotherapie. Ze is aangesteld bij de afdeling Orthopaedie, Revalidatie en Fysiotherapie van het LUMC. Daarnaast is zij verbonden aan Basalt Revalidatie Leiden en Den Haag.