Workshop De partner leren omgaan met de gevolgen van hersenletsel Axon leertrajecten

9 april 2019

De gevolgen van hersenletsel zijn voor de partner en de kinderen ingrijpend. Het gaat om gevolgen op cognitief, gedragsmatig, emotioneel en relationeel gebied.

Vaak zijn partners onvoldoende of niet voorbereid op de gevolgen van het hersenletsel in het gezin. Ze weten niet hoe ze die gevolgen kunnen herkennen en hoe ze daarop moeten reageren. Als professional kun je partners daarvoor handreikingen bieden. Daarbij is het van belang dat ook kinderen in het gezin, ongeacht hun leeftijd, aandacht krijgen.

 

Lees meer

Aanmelden

De gevolgen van hersenletsel zijn voor de partner en de kinderen ingrijpend. Het gaat om gevolgen op cognitief, gedragsmatig, emotioneel en relationeel gebied.