Wanneer pas je samen beslissen toe?

Het principe van samen beslissen kan bij vrijwel alle beslissingen over de zorg worden toegepast. Maar bijvoorbeeld in levensbedreigende situaties kan de snelheid van handelen hogere prioriteit hebben. Samen beslissen is vooral belangrijk bij zogenaamde voorkeursgevoelige beslissingen, ook wel preferentiegevoelige beslissingen genoemd. Dat zijn beslissingen waarbij vanuit het medische perspectief meerdere min of meer gelijkwaardige opties voor diagnostiek, behandeling of begeleiding mogelijk zijn. Het is onduidelijk welke optie de beste is, omdat er onvoldoende (wetenschappelijk) bewijs is of omdat er meerdere opties zijn die gelijkwaardig zijn. Daarnaast kan het ook gaan om opties die verschillende uitkomsten geven en waarbij de persoonlijke waarden, opvattingen en visie op kwaliteit van leven van de patiënt een grote rol spelen in de keuze. Gelijkwaardigheid van opties heeft dus vooral betrekking op het perspectief van de patiënt. Opties kunnen voor de patiënt belangrijk zijn, terwijl een zorgverlener vanuit medisch oogpunt ze niet als zodanig beschouwt. De optie ‘niets doen’ kan daar een voorbeeld van zijn.


Bekijk het volgende interview en beantwoord vraag 4.