Koninklijke onderscheiding George Beusmans

Koninklijke onderscheiding voor bestuurslid George Beusmans
...

Op 8 juni j.l. ontving George Beusmans (oud huisarts, voorzitter van het bestuur) van de Burgemeester van Maastricht een koninklijke onderscheiding voor zijn enorm inzet voor de verbetering van de transmurale CVA zorg waaronder de start van het Kennisnetwerk CVA Nederland.  Voorafgaand aan de... lees meer

Nieuwe bestuursleden KNCN
...

In verband met het afscheid van mevrouw Elly van Gorp en mevrouw Joke Courlander - Boomgaardt, zijn tot het bestuur van het KNCN toegetreden de heer Michiel Lindhout en mevrouw Dineke Vis-Ramaker. Mevrouv van Gorp en mevrouw Courlander hebben beiden veel betekend voor de ontwikkeling van het KNCN.... lees meer

Kennisnetwerk CVA Nederland doet mee met Project ‘Netwerkzorg, een wereld te winnen’
...

Om de successen van netwerkzorg te verbreden, doet ParkinsonNet in samenwerking met VWS en ZonMw onderzoek naar netwerkzorgbenaderingen in Nederland. In dit project ‘Netwerkzorg – een wereld te winnen’ delen bestaande zorgnetwerken kennis met als doel van elkaar te leren en beter te worden. Daarbij... lees meer

Verdiepende scholing: Hoe neem je collega’s mee in je implementatieproces?
...

Datum: 10 september 2018 Het Kennisnetwerk CVA Nederland stimuleert de verbetering van de multidisciplinaire transmurale CVA/NAH zorg in de regionale CVA/NAH netwerken. Zowel in de regionale CVA/NAH netwerken als in de instellingen die optimale zorg willen leveren, is het een uitdaging om... lees meer

Verhuizing naar Utrecht
...

Per 1 mei verhuist het bureau van het Kennisnetwerk CVA NL naar het kantoorcomplex aan de Oudlaan 4, 3515 GA, Utrecht. De reden van verhuizing is een betere bereikbaarheid en zichtbaarheid van het bureau. In het kantorencomplex zitten ook de koepels van ziekenhuizen, Revalidatie Nederland,... lees meer

Update project “Samen beslissen in de CVA revalidatie”
...

De implementatie van samen beslissen in de vijf deelnemende ketens (Alkmaar, Almere, Leiden, Rotterdam, Zwolle) is in volle gang. Zo hebben zorgverleners uit de deelnemende ketens onlangs een vervolgtraining “samen beslissen” – o.l.v. Gijs Boss, Ilse Raats en Helene Voogdt – gevolgd. Daarnaast zijn... lees meer

Regionale netwerkbijeenkomsten verrijken kennis knowledge brokers
...

In vijf regionale netwerkbijeenkomsten hebben de 126 knowledge brokers hun projectplannen voor 2018 gepresenteerd om betere zorg te organiseren in ziekenhuis, GRZ, revalidatiecentrum en thuiszorg. De verbeterprojecten zijn allen gebaseerd op de nieuwste richtlijnen en gaan over het goed informeren... lees meer

Rotterdam Stroke Service keten gevisiteerd!
...

Op dinsdag 17 april reikte George Beusmans, voorzitter van het bestuur van het Kennisnetwerk CVA Nederland de certificaten uit aan de locaties van de Rotterdam Stroke Service. Alle locaties zijn keten gevisiteerd en met een rapport per deelketen in de hand zijn zij verbeteracties aan het vorm geven... lees meer

Symposium Kennisnetwerk CVA NL op 30 november 2018
...

Op vrijdag 30 november organiseert het Kennisnetwerk CVA NL haar jaarlijks symposium in de Jaarbeurs in Utrecht.  De inschrijving start in juli. Nog nalezen hoe het symposium 2017 zorgverleners verder helpt in het organiseren van goede zorg? Lees hier meer!

Kartrekkers project Samen beslissen

Digitale leerplein "Samen beslissen in de CVA zorgketen/revalidatie"
...

Op het digitale leerplein staan alle tools en materialen. Sinds begin 2017 werkt het Kennisnetwerk CVA Nederland samen met Revalidatie Nederland, de Vereniging van Revalidatieartsen, Kaderartsen HVZ en Hersenletsel.nl aan het project 'Samen beslissen in de CVA revalidatie/CVAzorgketen'. Het project... lees meer

Animatie over Samen Beslissen bij CVA voor zorgverleners
...

Ten behoeve van het project Samen Beslissen heeft het Kennisnetwerk CVA NL een animatiefilmpje ontwikkeld over Samen Beslissen met patiënten met CVA of hersenletsel. Hierin wordt verteld wat Samen Beslissen inhoudt en hoe dit in de praktijk toe te passen. Dit filmpje is voor een ieder te gebruiken... lees meer

Samen beslissen in de CVA revalidatie
...

Het project Samen beslissen in de CVA Revalidatie is gestart! Het Kennisnetwerk CVA NL  trekt hierin samen op met o.a. Revalidatie Nederland, Vereniging van Revalidatieartsen, Hersenletsel.nl en de kaderartsen HVZ. Financiering voor het project komt van het Zorginstituut Nederland in het kader van... lees meer

Twee tools voor de zorg aan patiënten met  een CVA / TIA in de thuissituatie
...

In de afgelopen periode zijn door het Kennisnetwerk CVA Nederland twee tools ontwikkeld ter ondersteuning van de zorg aan patiënten met een CVA/TIA in de thuissituatie. Beide producten zijn in een aantal CVA zorgketens getest en vervolgens gepresenteerd en bediscussieerd op de bijeenkomst van de... lees meer

Twee keuzehulpen voor de CVA zorg nu op Thuisarts.nl
...

Begin dit jaar verschenen twee keuzehulpen voor CVA patiënten op Thuisarts.nl, de publiekswebsite van het Nederlands Huisartsen Genootschap.  Eén over mogelijke behandelingen bij enkel-voet afwijkingen, de andere over de behandeling bij verminderde arm-handfunctie. De keuzehulpen zijn bedoeld ter... lees meer

Aandacht voor de signalen van een beroerte. Mond, spraak, arm. Beroerte-alarm!
...

Vanaf begin dit jaar vraagt de Hartstichting weer opnieuw extra aandacht voor de signalen van een beroerte. Mond, spraak, arm. Beroerte-alarm! Het doel Meer mensen onthouden de drie meest voorkomende signalen van een beroerte en weten dat ze bij een van deze signalen direct 112 moeten bellen. Dit... lees meer

Sub-site Maastricht

Sub-site met informatie voor patienten en naasten in de regio
...

De ketens die lid zijn van het Kennisnetwerk CVA NL hebben sinds april j.l. de mogelijkheid om een sub-site binnen de site van het kennisnetwerk te openen met informatie voor alle belanghebbenden uit de regio: CVA patiënten, mantelzorgers, paramedici etc. De brochure Goede zorg na een CVA/TIA is in... lees meer

Twee regionale knowledge broker netwerken succesvol gestart
...

'Inspirerende gesprekken gehad.' 'Fijn om ervaringen te delen'. 'Veel overleg en verdieping'. Dit zijn een paar enthousiaste reacties van knowledge brokers na de eerste netwerkdagen in de regio Zuid-Oost Brabant en Noord-Oost Nederland. Voor het eerst ontmoeten knowledge brokers elkaar nu regionaal... lees meer

Aandacht voor de CVA keten
...

Met medewerking van het CVA Kennisnetwerk NL verscheen op 12 april 2016 de uitgave Hart, vaat en longen bij de Volkskrant met informatie m.b.t. de CVA-keten: Op tijd behandelen blijft essentieel bij CVA Intensieve observatie op een stroke-unit Na CVA snel met revalidatie beginnen essentieel... lees meer

55
zorg
ketens
Zoek hier naar zorgketens in uw regio. U kunt ook op de overzichtspagina van alle schakels per zorgketen kijken.

Kennisnetwerk CVA NL

Jaarlijks worden in Nederland tienduizenden mensen getroffen door een Cerebro Vasculair Accident (CVA), ook wel beroerte genoemd. Nog eens honderdduizenden Nederlanders kampen in hun dagelijks leven met de veelal blijvende gevolgen hiervan.

De Stichting Kennisnetwerk CVA NL stimuleert de verdere verbetering van de landelijke CVA-zorg in de acute, revalidatie- en chronische fase. Wij doen dit onder andere door kennisuitwisseling in de CVA-zorgketens te faciliteren en door kwaliteitsindicatoren inzichtelijk te maken.

Deze website vormt een wezenlijk onderdeel van onze activiteiten. Een interactief deel is specifiek toegankelijk voor medewerkers van aangesloten CVA-zorgketens. Zij kunnen hier al hun vragen stellen en ervaringen en kennis met elkaar delen. Hiervan wordt veel gebruik gemaakt. Is uw CVA-zorgketen lid van het Kennisnetwerk CVA NL en wilt u toegang tot de site, dan kunt u zich hier registreren.

© Copyright Kennisnetwerk CVA NL | Disclaimer

Kernactiviteiten

Kennisdeling

SYMPOSIUM Elk najaar organiseert het kennisnetwerk een symposium rondom een specifiek thema. BIJEENKOMSTEN VOOR KETENCOORDINATOREN Jaarlijks vinden twee bijeenkomsten met de ketencoördinatoren van de deelnemende ketens plaats. THUIS NA CVA/TIA Twee tools ontwikkeld ter ondersteuning van de zorg aan patiënten met een CVA/TIA in de thuissituatie.

Ketenvisitaties CVA Zorgketen

De Ketenvisitatie van de CVA Zorgketen biedt ondersteuning in het verbeteren van de kwaliteit van de CVA-zorg. De Ketenvisitatie richt zich als eerste en enige in Nederland op de gehele CVA Zorgketen. De focus op de kwaliteit van de ketenovergangen maakt deze ketenvisitatie uniek.

Knowledge Broker Netwerk

Het Knowledge Broker Netwerk ondersteunt organisaties bij de implementatie van richtlijnen en zorgstandaarden.