Samenwerken aan goede CVA/NAH zorg in de regionale netwerken!

 • Innoveren

  KNCN speelt in op de behoeften van haar partners om innovatie hoog op de agenda te plaatsen, zowel op landelijk als op regionaal niveau. Activiteiten op dit gebied worden gerelateerd aan de missie van het KNCN: verbeteren van de afstemming, samenwerking en inhoud van multidisciplinaire transmurale zorg in de regionale CVA/NAH netwerken.

  lees verder
 • Samenwerken

  Samenwerking tussen professionals binnen regio's en daarbuiten is van cruciaal belang om goede zorg te leveren. Dat uit zich in de diverse Leernetwerken en projecten die het KNCN in samenspraak met relevante partners oppakt. Het KNCN betrekt de zorgprofessionals en anderen om deze activiteiten vorm te geven.

  lees verder
 • Informeren en Leren

  Het KNCN voorziet in de behoefte om informatie zowel op het gebied van  strategie als op operationeel niveau te delen met bestuurders, zorgprofessionals, kennisinstituten en overheid. Delen van kennis is een belangrijke schakel in het netwerk. Er worden diverse activiteiten op dit gebied ontplooit.

  lees verder

Beleidsmedewerker KNCN gezocht!