Coördinatorendag CVA/NAH 12 april 2022

12 april 9.30-16.30 uur

Coordinatorendag 12-04-2022

Presentatie CVA Hersenstichting

 

 

Het Kennisnetwerk CVA Nederland is gericht op het verbeteren van de multidisciplinaire transmurale CVA/NAH zorg in de regionale netwerken door middel van aangesloten CVA/NAH zorgketens. De ondersteuning van het Kennisnetwerk CVA Nederland is gericht op;

  • Verbeteractiviteiten in het leernetwerk van ketens door het vergroten van de expertise en de vaardigheden van ketencoordinatoren.
  • Transparantie en reflectie op kwaliteit
  • Ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten en voorzien van nieuwe kennis
Aanmelden

Programma

9.30-10.00 uur

Ontvangst met koffie en thee

 

10.00 uur

Welkom door Monique Bergsma, organisatorisch manager KNCN

 

KNCN - waar staan we en waar gaan we naartoe? door Bert Vrijhoef, voorzitter KNCN

 

Ketenvisitatie door Bianca Buijck

 

Samenwerken tussen 2e en 1e lijn, welke initiatieven zijn er en hoe verhouden deze zich tot elkaar?

  • Breinlijn
  • Casemanagement
  • Handreiking eerste lijns herstelzorg
  • Wegwijzer-hersenletsel.nl

 

12.30 uur

Lunch

 

13.30 uur

Ervaringen delen over regionale projecten

 

14.00 uur

 

Leg de Link project

 

14.15 uur

The Class door Michael Vallen , Hersenstichting

 

15.15 uur

Zorgstandaard Hersenletsel: implementatie 2022

 

16.15 uur

Afsluiting