Leer van de aanpak van Casemanager Hersenletsel

20-09-2022 Van 10:00 tot 17:00

Complexe situaties van mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten
vragen om samenwerking, creativiteit en lef. In de pilot Casemanager Hersenletsel
hebben we geleerd hoe beweging te brengen in vastgelopen situaties, zodat er
weer hoop en perspectief komt.
Op de inspiratiedag kom je te weten hoe we dit doen. Je krijgt handvatten om de
dag erna in je eigen situatie toe te passen. We gaan aan de slag met casuïstiek,
vanuit de verschillende invalshoeken van de aanwezigen. Neem vooral je eigen
vraagstuk mee, dat kunnen we er samen van leren. Ook hebben we nieuws over de
toekomst van de casemanager hersenletsel.