Neurorevalidatie/CVA/Ergotherapie

23-09-2022

Na afloop van de opleiding kan de ergotherapeut de onderliggende mechanismen van herstel na een beroerte uitleggen en interpreteren op basis van hedendaagse inzichten en theorieën. De therapeut kan door gebruik te maken van gevalideerde meetinstrumenten op basis van klinische determinanten en prognostische modellen een adequate inschatting maken van het klinisch herstelprofiel van een patiënt.
De therapeut kan de bestaande evidentie, zoals verwoord in de KNGF- behandelrichtlijnen Beroerte, de Ergotherapierichtlijn Beroerte, de multidisciplinaire NVN-behandelrichtlijn ‘Herseninfarct en Hersenbloeding’, de NHG-Standaard Beroerte alsmede (internationale) consensusafspraken die momenteel vigerend zijn binnen de neurorevalidatie van patiënten met een beroerte, benoemen en toepassen.
De therapeut kan als expert methodisch handelen waarbij systematisch de stappen van het klinisch redeneren worden doorlopen en vastgelegd. De therapeut volgt als expert de ontwikkelingen op het gebied van de neurorevalidatie en kan een kritische inschatting maken ten aanzien van toepassing en implementatie.

Lees meer