Oog voor de leef/behandelomgeving bij visuele stoornissen

14 april 2022 9.00-11.30 uur

Op 14 april  vindt het vervolg van de webinar 'oog voor visuele stoornissen' plaats. Dit is een herhaling van de scholing die ook op 13 januari heeft plaats gevonden.

 

Tijdens deze digitale scholing worden de deelnemers kennis bijgebracht over de volgende aspecten:

  • Kennis van de veel voorkomende visuele klachten bij CVA / NAH
  • Kennis van de visuele perceptie, wat dit inhoudt en hoe de omgeving dit fenomeen kan beïnvloeden
  • Weet van de 3 interventies, namelijk compensatie, adaptie en het aanpassen van de omgeving
  • Weet van het feit dat iedereen baat heeft bij een beter toegankelijk en zichtbare wereld
  • Praktische handreikingen voor het toepassen in de eigen praktijk; de 4 ‘gouden regels’

Er is accreditatie aangevraagd voor verpleegkundigen en paramedici.

Aanmelden