Opleiding gespecialiseerde verpleegkundige NAH (post-hbo)

28-02-2024

Als gevolg van hersenletsel kunnen allerlei veranderingen op fysiek, cognitief, emotioneel, gedragsmatig en sociaal gebied ontstaan. Deze veranderingen beïnvloeden de dagelijkse leef- en leersituatie mensen met hersenletsel of maken dat zij aangewezen zijn op een woonvoorziening en specifieke dagbesteding. De gevolgen van hersenletsel zijn vaak zo complex, dat voor elke patiënt een specifieke, individuele aanpak noodzakelijk is. Mensen met NAH vormen dan ook een doelgroep met een specifieke zorg- en ondersteuningsbehoefte. Lees meer