Postacademische basiscursus: Neuropsychologie en neuropsychiatrie bij volwassenen met niet-aangeboren-hersenletsel (NAH)

5 november 2024, 19 november 2024, 3 december 2024, 17 december 2024

Bij cliënten met hersenletsel herken jij vast dat het vaak gaat om complexe combinaties van cognitieve beperkingen, gedragsproblemen, persoonlijkheidsveranderingen en psychiatrische aandoeningen. De effectiviteit van de behandeling en hoe de begeleiding verloopt is vaak erg afhankelijk van de kwaliteit van de diagnostiek en indicatiestelling.

In deze basiscursus ‘Neuropsychologie en neuropsychiatrie bij volwassenen met NAH’ verdiep je je in de cognitieve, gedragsmatige en psychiatrische complicaties die volwassenen tussen 18 en 100 jaar kunnen ervaren als gevolg van hersenletsel.

Je maakt kennis met de fundamentele principes van neuropsychologische diagnostiek bij volwassenen en de manier waarop verstoorde hersenfuncties gedragsproblemen kunnen veroorzaken. Je leert beter rekening houden met het hersenletsel en/of specifieke cognitieve functies en hoe je deze kennis bij de behandeling en/of begeleiding kunt omzetten in verbeterde nazorg en behandelplannen.

Alles binnen het theoretische en praktische kader van ‘hersenen – cognitie – gedrag’.