Terugkomdag Begeleiden van cliënten met hersenletsel in de praktijk

13 december

Praktijkbijeenkomst voor begeleiders en verzorgers
Regelmatig krijgen we signalen van (oud-)deelnemers aan de basiscursus Professioneel omgaan met cliënten met hersenletsel, dat er behoefte bestaat aan bespreken van complexe praktijksituaties.

Voor deze deelnemers organiseren we terugkombijeenkomsten. Afhankelijk van de behoefte vinden deze bijeenkomsten een of twee maal per jaar plaats. Uitgangspunt voor de bijeenkomst is casuïstiek die door de deelnemers wordt ingebracht. Lees meer