Vervolgcursus Cognitive disabilities Model

15-11-2024

De gevolgen van hersenletsel zijn voor elke cliënt of patiënt anders. Hoe schat je de cognitieve gevolgen van hersenletsel bij een individuele cliënt of patiënt nu goed in?

 

Een goede inschatting van iemands capaciteiten is van groot belang: het is voor niemand prettig om constant over- of ondervraagd te worden. Met behulp van het (herziene) Cognitive Diabilities Model (CDM), ontwikkeld door Claudia Allen in de VS, is het mogelijk op een relatief eenvoudige manier de aard en de ernst van cognitieve beperkingen in te schatten, het gedrag beter te leren begrijpen en daarop aangepaste zorg- en begeleiding te kunnen bieden.

Het Cognitive Disabilities Model onderscheidt zes niveaus van cognitief functioneren. In deze workshop leer je deze zes niveaus kennen en onderscheiden. Vanuit die niveaus leer je een passend ondersteuningsplan maken. Dit alles doe je vanuit een praktische insteek.