Webinar: Oog voor visuele stoornissen ten gevolge van NAH

11 mei 2021 16.00-17.30 uur

------------------------

Bekijk de webinar 

------------------------

 

Aanvullende documenten bij de webinar;

Presentatie
20210511_WEBINAR_VisueleStoornissen

Vragenlijsten
Appendix - Vragenlijst SVK
Appendix 2 Questionnaire

Artikelen
Car Driving Performance in Hemianopia
Devolopment ScreeningVisualImpairment
Effects of Compensatory Scanning
Screening of visual perceptual disorders following acquired brain injury A Delphi studyThe Birthday Party Test BPT
The Effects of Compensatory Scanning
The neuropsychological rehabilitation of visual agnosia and Balint s syndrome

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Visuele problemen ten gevolge van NAH – wat moeten we ons daarbij eigenlijk voorstellen?
Ieder zichzelf respecterend handboek over neuropsychologie heeft een hoofdstuk over perceptiestoornissen. Vaak zijn dat intrigerende hoofdstukken, waarin een aantal curieuze aandoeningen, zoals prosopagnosie (een onvermogen om voorheen bekende gezichten te herkennen) of akinetopsie (een onvermogen een bepaald aspect van beweging waar te nemen) de revue passeren. Geïsoleerde agnosieën zijn niet alleen fascinerend, het zijn ook ‘experiments of nature’, die ons veel vertellen over de werking van het visuele systeem. Maar zijn visuele agnosieën daarmee ook klinisch het meest relevant? Hoe vaak komen visuele agnosieën eigenlijk voor? Zijn dit de belangrijkste problemen waar diagnostiek en behandeling van visuele stoornissen ten gevolge van NAH zich op moeten richten?

 

In dit webinar zal ik proberen iets meer te vertellen over de verschillende soorten visuele problemen die mensen met NAH kunnen ervaren, hoe we die problemen kunnen signaleren en welke aanknopingspunten er zijn voor revalidatie. Ik hoop dat dit webinar bijdraagt aan de bewustwording van en het begrip voor visuele bij NAH. Het zal vast ook vragen oproepen. Soms zijn die met de kennis van nu te beantwoorden, maar vaak zal de conclusie zijn dat meer onderzoek nodig is. Alle mensen met NAH, óók de mensen zonder evidente visuele stoornissen, hebben baat bij een omgeving die visueel toegankelijk, overzichtelijk en zo min mogelijk belastend is.

 

Wat je leert tijdens het webinar is:

Specifieke visuele stoornissen zoals hemianopsie of een visuele agnosie zijn vaak goed vast te stellen. De meerderheid van de mensen met NAH heeft echter (ook, vooral) last van minder specifieke problemen, zoals wazig zien, moeite met licht-donker overgangen en visuele overprikkeling. Ik zal meer vertellen over hoe vaak die problemen voorkomen, hoe je die problemen kunt begrijpen en welke interventies zouden kunnen helpen.

 

Aanmelden

Sprekers

  • Prof. dr. Joost Heutink

    Dr. Joost Heutink is benoemd als bijzonder hoogleraar aan de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen voor de leerstoel “Visuele stoornissen bij niet-aangeboren hersenletsel”.