Thema: De zorg en de behandeling in de chronische fase

Na de acute- en revalidatiefase kunnen er nog blijvende gevolgen op het gebied van cognitie, emotie en gedrag zijn. Daarom is het voor een zorgvrager ook in de chronische fase belangrijk om actief te blijven. Dit kan in de vorm van therapie evenals het zelfstandig oefenen met een naaste. Dankzij indirect bewijs, is bewezen dat intensivering van oefentherapie tot een beter herstel kan leiden (H10, richtlijn herseninfarct en hersenbloeding).

Let op! Om verder te gaan naar de onderwerpen dient u ingelogd te zijn als Knowledge broker. 

De onderwerpen van dit thema zijn:

Aangepast sporten in de chronische fase
Ook in de chronische fase is het belangrijk om actief te blijven. Meerdere revalidatiecentra hebben een aanbod van aangepast sporten na de revalidatiebehandeling.  De knowledge brokers van Brabantzorg en Tolbrug delen graag hun kennis en protocollen met andere knowledge brokers die hiervan ook in hun organisatie een speerpunt willen maken.
Lees verder

Oefengids en oefenapp beroerte
Met de oefengids of app kunnen patiënten na een CVA zelfstandig oefenen. Een therapeut (ergotherapeut, fysiotherapeut en/of logopedist) doet bij voorkeur de selectie en uitleg van de oefeningen. Het doel van de oefengids en app is het stimuleren van zelfstandig oefenen waardoor de intensiteit van oefenen verhoogd wordt.
De oefengids en oefenapp zijn bedoeld voor patiënten in de acute en eventueel ook de chronische fase met een motorische beperking van de hand en arm, die naast de therapie ook zelfstandig willen en kunnen oefenen. De gids en app zijn zowel in het ziekenhuis, als in het revalidatiecentrum en het verpleeghuis te gebruiken. 
Lees verder

Oefenen met een naaste
Door met een naaste te oefenen kan de intensiteit van het oefenen worden verhoogd. Dit bevordert het herstel. Idealiter oefent de naaste meerdere keren per week met de patiënt naast de reguliere therapie. Een keer per week is er een sessie met de fysiotherapeut voor instructie en evaluatie. Het programma is individueel, alleen de tijdsduur ligt vast. 
Lees verder

Niet rennen maar plannen
Niet rennen maar plannen is een behandelprogramma dat kan worden aangeboden aan volwassenen met cognitieve gevolgen na niet-aangeboren hersenletsel. Het programma bestaat uit een vijf modules en is geschreven als werkboek voor de patiënt.
Het doel is de patiënt om te leren gaan met de cognitieve gevolgen van de beroerte aan de hand van informatie en educatie en het aanreiken van strategieën.
Lees verder

Activiteitenmonitor
Een activiteitenmonitor is nuttig voor patiënten met een hulpvraag op gebied van voldoende en verantwoorde fysieke activiteit, maar ook voor patiënten met sedentair gedrag of juist patiënten die zich veelvuldig overbelasten. Zowel fysiotherapeuten, ergotherapeuten als verpleegkundigen in alle settings kunnen een monitor toepassen. Een activiteitenmonitor neemt activiteiten waar, zoals zitten, staan en lopen en kan op deze manier de patiënt en de behandelaar een actueel inzicht geven in het activiteitenniveau. Op basis van dit inzicht kunnen gerichte adviezen worden gegeven.
Lees verder

Constraint Induced Movement Therapy
CIMT is een evidence based therapievorm waarbij de patiënt gestimuleerd wordt de aangedane arm te gebruiken door de niet aangedane arm/hand het grootste deel van de dag te beperken met bijv. een handschoen. Het doel van CIMT is om “learned non-use” te herstellen of te voorkomen. De therapie is bedoeld voor CVA patiënten in de chronische fase (> 3 maanden) en (sub)acute fase. Fysiotherapeuten, ergotherapeuten en verpleegkundigen kunnen deze therapie geven.
Lees verder